masters-at-itm-header

Masterprogramma's

Specialiseer je in tropische geneeskunde, internationale volksgezondheid of Global One Health met een van onze drie masterprogramma's (MSc), elk met een studentgerichte benadering en een flexibele structuur.
mph-header

MSc in Public Health

Dit programma focust op de organisatie van gezondheidsdiensten, -programma's en -stelsels, en beleidsvorming in omgevingen met beperkte middelen, met focus op mensen in kwetsbare omstandigheden. Studenten verwerven betere vaardigheden om complexe gezondheidsproblemen onder de loep te nemen, effectieve en responsieve strategieën te ontwerpen en te implementeren, en de impact ervan te beoordelen op gezondheidsresultaten, gelijkwaardigheid en empowerment van mensen en gemeenschappen.

Dit programma wordt uitsluitend in het Engels aangeboden. Studenten uit Franstalige landen kunnen de cursusinfo in het Frans raadplegen.

Bekijk programma

MSc in Tropical Medicine

Dit programma is gericht op de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden op het gebied van diagnose en behandeling van de meest voorkomende en steeds terugkerende tropische ziekten in de wereld. Het tracht onderzoekstechnieken en -methoden op klinisch en biomedisch gebied aan te scherpen en bij te dragen aan de ontwikkeling van onderzoekscapaciteiten in omgevingen met beperkte middelen. Studenten kunnen kiezen tussen de oriëntatie Klinische Wetenschappen of Biomedische Wetenschappen en zich toespitsen op onderzoeks- of beroepscompetenties. Dit programma wordt uitsluitend in het Engels aangeboden.

Oriëntatie Klinische Wetenschappen

Oriëntatie Biomedische Wetenschappen

header-mscgoh

MSc in Global One Health - Diseases at the Human-Animal Interface

Dit programma wordt aangeboden in samenwerking met de Universiteit van Pretoria (Zuid-Afrika) en omvat een combinatie van online modules, on-campus vaardigheidstraining, en veld- en laboratoriumwerk. Het programma focust op gezondheid op het raakvlak van mens, dier en ecosysteem en biedt praktische One Health-benaderingen om veelzijdige regionale en mondiale uitdagingen aan te pakken. Dit programma wordt uitsluitend in het Engels aangeboden.

Tot academiejaar 2022-2023 was dit masterprogramma getiteld "MSc in Tropical Animal Health".
Bekijk programma