Ga naar hoofdinhoud

Waarschuwing in verband met zikavirus

Het zikavirus wordt overgedragen door aedes-muggen die overdag steken.

14-04-17

Afbeelding 1/1 : foto van 3 mannen in een bootje

Zikavirus is een flavivirus dat zikakoorts veroorzaakt. Er bestaan ook andere flavivirussen, zoals het denguevirus, gelekoortsvirus en het West Nile-virus.

OVERDRACHT

Het zikavirus wordt voornamelijk overgedragen via steken door de Aedes-mug. Bij zwangere vrouwen kan het virus worden overgedragen naar het ongeboren kind. Er zijn enkele gevallen gerapporteerd van seksuele overdracht tussen man en vrouw en tussen mannen. Ook via bloedtransfusie is besmetting mogelijk.

VERSPREIDING

Het zikavirus dankt zijn naam aan het Zikawoud in Uganda waar het in 1947 voor het eerst werd ontdekt. In 2007 was er een eerste grotere epidemie in Micronesië en in 2013 in Frans Polynesië. In 2015 ontstond er een uitbraak in Centraal- en Zuid-Amerika en de Caraïben dat zich heeft uitgebreid tot enkel staten in de VS en ook in enkele landen in Azië, Afrika en enkele eilanden in de Stille Oceaan komt zika voor.

SYMPTOMEN

De acute symptomen zijn weinig specifiek en lijken op vele andere griepachtige ziekten: 

  • Koorts
  • Hoofdpijn
  • Spier- en gewrichtspijn
  • Moeheid
  • Rode ogen
  • Huiduitslag

Soms ook:

  • Buikpijn
  • Braken
  • Diarree

Het zikavirus kan voorkomen in gebieden waar ook dengue- en chikungunyavirus voorkomen. Het is niet mogelijk om de verschillende ziekten op basis van symptomen van elkaar te onderscheiden.

ZIEKTEVERLOOP

De klachten ontstaan enkele dagen tot maximaal 12 dagen na besmetting en duren ongeveer een week. Meestal heeft de ziekte een goedaardig verloop en verdwijnen de symptomen vanzelf. Bij de meeste mensen verloopt de ziekte echter asymptomatisch. In zeldzame gevallen zijn er neurologische verwikkelingen (Guillain-Barré).

BEHANDELING

Er bestaat geen specifieke behandeling en geen vaccin. Wie griepachtige klachten ontwikkelt na een reis uit een gebied waar zika-, dengue- of chikungunyavirus voorkomt, consulteert best een arts die, indien nodig, overleg kan plegen met een arts van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Artsen kunnen voor diagnostiek contact opnemen met het Nationaal Referentiecentrum voor arbovirussen van het ITG.

PREVENTIE

Er is geen vaccinatie beschikbaar tegen zikavirus. De enige mogelijke preventie bestaat uit muggenwerende maatregelen overdag, zoals het dragen van lange mouwen en broekspijpen, en het gebruik van insectenrepellents. Seksuele overdracht kan vermeden worden door het gebruik van een condoom.

TESTEN

Zwangeren en koppels met een zwangerschapswens die in een gebied zijn geweest waar een zika-uitbraak is, kunnen zich laten testen. Indien u ziek bent (of geweest bent) gebeurt dit best zo snel mogelijk. Indien u geen klachten heeft gehad, is het beste moment om te testen 3 weken na terugkeer. Contacteer uw arts, een afdeling infectieziekten of een reiskliniek voor meer informatie.

ZIKA EN ZWANGERSCHAP

In oktober 2015 merkten de Braziliaanse Gezondheidsautoriteiten een toename op van het aantal pasgeborenen met microcefalie (te kleine schedel) ten opzichte van de jaren voorafgaand aan de opkomst van het zikavirus in Brazilië. Het zikavirus kan tijdens de zwangerschap worden overgedragen van de moeder naar het ongeboren kind en afwijkingen veroorzaken zoals groeiachterstand, oogafwijkingen, gehoorsafwijkingen, gewrichtsmisvormingen en neurologische afwijkingen zoals psychomotorische ontwikkelingsstoornissen en microcefalie (te kleine schedel) en tot een miskraam leiden. Om die reden is het voor zwangere vrouwen en voor vrouwen die zwanger willen worden tijdens of vlak na de reis afgeraden om te reizen naar landen waar zika voorkomt (op de ECDC-kaart de rode en oranje gebieden).

Voor vrouwen die zwanger zijn - of zwanger willen worden tijdens of net na de reis - raden wij af om te reizen naar gebieden waar zika voorkomt. Indien de reis naar deze gebieden niet uitgesteld kan worden, consulteert men best op voorhand een arts om preventieve maatregelen te bespreken. Na de reis wordt geadviseerd om uw verloskundige of gynaecoloog te informeren over uw verblijf in een gebied waar zikavirus voorkomt. Koppels met een zwangerschapswens vlak na een verblijf van één van beide partners in een risicogebied, kunnen zich laten counselen tijdens een consultatie in een gespecialiseerd centrum en zo nodig getest worden.
Dit advies wordt aangepast wanneer nieuwe informatie beschikbaar is. Consulteer daarom regelmatig deze website.

Indien u nog vragen hebt na het lezen van dit artikel en na het lezen van de FAQ, maakt u best een afspraak voor een raadpleging.

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND