Onze partners wereldwijd

Wereldkaart met alle partners erop aangeduid
Institutionele capaciteitsversterking ondersteund door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
 
Institutionele capaciteitsversterking ondersteund door Vlaanderen
 
Alliance for Education in Tropical Medicine and International Public Health

Onze partners

Latijns-Amerika

Bolivië
Cuba
Cuba
Ecuador
Peru

Afrika

Benin
Laboratoire de Référence de Mycobactéries, Cotonou
Burkina Faso
DRC
Institut National de Recherche Biomédicale (INRB), Ministère de la Santé Publique, Kinshasa
DRC
Programme National de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine, Kinshasa
DRC
Centre de Recherche en Santé de Kimpese (CRSK), Institut Médical Evangélique (IME), Kimpese
DRC
École de Santé Publique, Université de Lubumbashi, Lubumbashi
Ethiopië
Guinee
Centre National de Formation et Recherche de Maferinyah
Marokko
Mozambique
Instituto Nacional de Saúde, Maputo
Zuid-Afrika
Zuid-Afirka

Azië

Cambodja
Cambodja
Cambodja
Cambodja
Indië
Indonesië
Center for Tropical Medicine, Faculty of Medicine, Gadjah Mada University, Yogyakarta
Nepal
Vietnam
National Institute of Malariology, Parasitology and Entomology, Hanoi

Switchingthepoles

Switching the Poles is ons unieke capaciteitsversterkingsprogramma in ontwikkelingslanden, waarbij partners het heft in eigen handen nemen. Dit programma wordt gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Be-cause health

Be-cause health is het Belgisch platform voor internationale gezondheid. Het ITG runt het secretariaat van dit platform met een 50-tal leden die betrokken zijn in ontwikkelingssamenwerking op het vlak van internationale gezondheid.

LINQED

LINQED is een internationaal netwerk van onderwijsinstellingen die postiniteel onderwijs geven in de menselijke- en diergeneeskunde, volksgezondheid en internationale gezondheid.

Geneesmiddelen en ethiek

Het ITG is al jarenlang actief op het gebied van de kwaliteit van medicijnen en ethiek in onderzoek en gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

FIABEL

Fiabel is de Belgische Federatie van Institutionele Actoren in ontwikkelingssamenwerking. Het ITG is lid van dit platform voor dialoog sinds de oprichting in 2016.

Gezondheidszorg voor Iedereen

"Access to health care is a fundamental human right. While recognising health for all as the ultimate goal, accessible, efficient, adequate and equitable health care for all is the most urgent need for improving global health, fighting diseases and reducing poverty."

FA3-evaluatieverslag

Het FA3-evaluatieverslag presenteert de resultaten van de externe evaluatie die hera in 2020 heeft uitgevoerd over het effect van de ITG-samenwerking op de wetenschappelijke capaciteitsversterking en de netwerkvorming met haar partners in de periode 2014-2016.

Het richt zich op programma's die gericht zijn op het vergroten van de lokale betrokkenheid en de capaciteit van zowel individuen als 24 partnerinstellingen om onderzoek te doen, gezondheidswerkers en beleidsmakers op te leiden en referentiediensten te leveren om de gezondheidszorgstelsels en het beleid in 18 partnerlanden te verbeteren.

Daarnaast wordt in het verslag aandacht besteed aan 10 thematische netwerkprojecten en enkele aanvullende activiteiten zoals het jaarlijkse colloquium en kleinere seminars. Deze thematische netwerken waren niet bedoeld om de gezondheidsproblemen te 'verticaliseren', integendeel: zij brachten fundamentele, klinische, operationele en gezondheidssysteemwetenschappers samen om uitgebreide kennis en strategieën voor ziektebestrijding en gezondheidszorg te ontwikkelen, met een transnationaal en mondiaal perspectief in een snel evoluerende wereld. 

Met de evaluatie wilden we een drievoudig doel bereiken:

  1. Verantwoording afleggen 
  2. Leren
  3. Diepere partnerschappen opbouwen 

Alle OESO/DAC-criteria kwamen aan bod, met extra specifieke aandacht voor gender en de opzet van het programma, met name de beoordeling van het gebruik van de juiste criteria voor het meten van capaciteitsversterkende interventies op institutioneel niveau. 

Het verslag bestaat uit twee delen:

  • Volume I richt zich op de institutionele samenwerking en geeft een overzicht van de bevindingen van het sociaal netwerk en genderanalyses, net als suggesties voor de opzet van het programma. Het bevat duidelijke conclusies en aanbevelingen.
  • Volume II presenteert casestudies die zijn uitgevoerd in Peru, India en Benin, naast een diepgaande blik op de sociale netwerkanalyse.

Management-response:

  • In de FA3-management-response geeft het ITG aan welke aanbevelingen we aanvaarden of verwerpen. U vindt er tevens een plan van aanpak voor de integratie van de aanbevelingen in onze werking.

Andere relevante documenten:

Voor meer informatie over deze evaluatie kunt u terecht bij Heleen Annemans.