Helpcenter

WAT IS HELPCENTER?

Helpcenter biedt laagdrempelige raadplegingen aan rond seksuele gezondheidszorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen en mensen die een verhoogd risico hebben om hiv of soa's op te lopen.

Helpcenter is er in de eerste plaats voor:

 • Afrikaanse en andere migranten uit landen waar hiv veel voorkomt
 • Homo- en biseksuele mannen
 • Druggebruikers die naalden gebruiken
 • Nieuwkomers en andere mensen die geen toegang hebben tot de reguliere gezondheidszorg
 • Klanten van sekswerkers
 • Mensen die seksueel risico hebben gelopen (occasionele partners, meerdere partners, partners behorend tot één van deze risicogroepen)
 • Mensen die absoluut anoniem willen blijven en een risico gelopen hebben

We kunnen niet iedereen helpen, dus krijgen mensen uit deze doelgroepen prioriteit. Behoort u niet tot deze doelgroepen, richt u dan bij voorkeur tot uw huisarts. Indien de stap naar de huisarts om een of andere reden te moeilijk is, dan kan Helpcenter voor u een oplossing zijn. Alles gebeurt confidentieel. Let wel, het is niet de bedoeling dat Helpcenter de huisarts vervangt.

GEEN PrEP

U kan geen PrEP verkrijgen via Helpcenter. De artsen en verpleegkundige kunnen u wel informeren en doorverwijzen naar de PrEP-consultatie van het ITG of u kunt rechtstreeks een afspraak maken voor een PrEP-consultatie in het ITG.

 • Indien u PrEp neemt, kan u niet voor een soa/hiv-screening komen op Helpcenter. Dit gebeurt binnen de afspraken van PrEp.
 • Indien u PrEp neemt en klachten hebt die zouden kunnen wijzen op een soa, maak dan zo snel mogelijk een afspraak bij één van de artsen, niet bij het Helpcenter.

Meer info over PrEP.

OPENINGSUREN

Maandag tot vrijdag, enkel op afspraak tussen 13.30 en 16 uur

Screening zonder afspraak op:

 • Maandag van 14.00 tot 16.00 uur
 • Donderdag van 14.00 tot 16.00 uur
 • Vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur

 

CONTACT

Kronenburgstraat 43
2000 Antwerpen
Tel: 03 247 66 66
helpcenter@itg.be

HIV-TESTEN

Er zijn verschillende mogelijkheden voor de testing:

 • Klassieke test: deze kan uitgevoerd worden vanaf 6 weken na het laatste risicocontact. Het resultaat is enkele dagen later gekend. Dit is de standaardtest.
 • Sneltest: kan pas vanaf 6 weken na laatste risicocontact. U krijgt het resultaat meegedeeld na ongeveer 30 minuten. De rest van de resultaten zijn beschikbaar na 1-2 weken. We bespreken tijdens de consultatie of een sneltest voor u van toepassing is.
 • Anoniem (uw identiteit blijft onbekend): de hiv-test en consultatie zijn gratis, andere testen kunnen we niet anoniem uitvoeren. Sowieso zijn de consultatie en testen confidentieel (dwz het wordt niet gedeeld met iemand anders en er komt geen post nadien).

Indien u zich echt zorgen maakt of hoog risico gelopen hebt, kom dan sneller naar Helpcenter voor een risico-inschatting. De arts zal dan mee bepalen of er misschien al preventief enkele stappen ondernomen kunnen worden. We zijn gebonden aan het medische beroepsgeheim en werken confidentieel (gegevens worden niet aan derden doorgegeven - behalve aan uw ziekenfonds - en er wordt geen informatie naar huis opgestuurd).     

MAAK EEN AFSPRAAK

Een afspraak maken voor Helpcenter kan ook anoniem. Vul uw geboortedatum en gsm- of telefoonnummer correct in (en bij voorkeur ook e-mailadres). Uw naam en voornaam mogen een door u gekozen gebruikersnaam zijn, of u vult eenvoudigweg 'anoniem' in (gebruik geen cijfers). Enkel hiv-testen kunnen anoniem uitgevoerd worden. Neem daarom uw identiteitskaart mee wanneer u op consultatie komt. Breng ook een ziekenkasdocument mee als u niet-Belgische EU-burger bent.

Wat is gratis?

 • Een hiv-test (zo nodig anoniem)
 • Soa-screening door een verpleegkundige is gratis wanneer u zich op naam laat inschrijven (Wanneer de verpleegkundige u toch doorverwijst naar een arts, dan moet u wel een consultatie betalen en is het niet meer gratis.)
 • Advies rond seksueel risico
 • Therapie om uw risico te verlagen (bij de seksuoloog op afspraak)

Wat is betalend?

Indien u de consultatie niet onmiddellijk kan betalen aan de receptie, sturen we een factuur op naar uw opgegeven adres.