_DSC9544-def

Betalingsvoorwaarden

Hieronder vind je onze betalingsvoorwaarden voor medische consultaties, kosten en dienstverlening.

Betalingsvoorwaarden van facturen

Onze facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Facturen worden opgesteld onder voorbehoud van alle kosten en/of diensten die nog niet in rekening werden gebracht.

Wanneer 30 dagen na een eerste aanmaning de betaling ontbreekt, zal het dossier voor verdere invordering worden overgemaakt aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarderskantoor. Daartoe zullen de openstaande factu(u)r(en) en uw contactgegevens (e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, enzovoorts) aan de betreffende instanties overgemaakt worden. Het incassobureau of gerechtsdeurwaarderskantoor zal een kost van 10% berekenen op het openstaande verschuldigde bedrag, met een minimumbedrag van 40 euro per dossier, alsook verwijlintresten à rato van de wettelijke rentevoeten.

Bij gebrek aan betaling na de derde aanmaning kunnen wij het genoodzaakt zien om verdere juridische stappen te ondernemen, wat aanzienlijke bijkomende kosten impliceert.

Indien de polikliniek zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de patiënt recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimumbedrag van 40 euro.

Factuurgeschil

Als je je factuur wenst te betwisten, stuur je klacht dan per e-mail naar klachten@itg.be of per brief naar:

Instituut voor Tropische Geneeskunde
T.a.v. Dienst Kwaliteit
Nationalestraat 155
B-2000 Antwerp, Belgium

Bij gerechtelijke vervolging zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, overeenkomstig artikel 624, 2° van het Gerechtelijk Wetboek.