Overzicht projecten

Maternale en neonatale gezondheid in stedelijke gebieden

We bestuderen de dynamiek die ontstaat tussen enerzijds de voorziening van maternale en neonatale gezondheidsdiensten in stedelijke gebieden (hoofdzakelijk grote steden) en anderzijds het gebruik ervan.
urban-areas

Onze ambitie

We werken samen met partners van over de hele wereld voor onderzoek naar de manieren waarop vrouwen medische zorg zoeken, de capaciteiten van zorginstellingen, en de gezondheidseffecten die uit die interactie ontstaan. Met ons onderzoek hopen we hoofdzakelijk diepgaande kennis van en betrokkenheid bij lokale gemeenschappen en beslissingsnemers te ontwikkelen, om zo de overlevingskansen en het welzijn van moeders en hun pasgeborenen te kunnen verbeteren.

Financiering

Het onderzoek wordt gefinancierd met de interne fondsen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, gesteund door het Departement Economie, Wetenschap & Innovatie van de Vlaamse Regering, en de vijfde kaderovereenkomst tussen het ITG en de Algemene Directie voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD).

Dr. Benova wordt gedeeltelijk gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) in het kader van haar senior postdoctoraal mandaat. 

Onderzoeksteam

Contact

Volg ons op Twitter om op de hoogte te blijven van onze publicaties en bevindingen.

Volg ons op Twitter!
Lyon_slum1
2022-05-13 10.02.08

Publicaties

  • Bij onze studie van 22 grote Afrikaanse steden waren bijna 20.000 vrouwen betrokken. We concludeerden dat weinig steden goede prestaties leveren op de drie gebieden binnen het continuüm van maternale zorg (prenatale zorg, zorg bij de bevalling en postnatale zorg). De meeste steden vertoonden inconsistente resultaten op vlak van het gebruik en de kwaliteit van maternale zorg in het continuüm. Cotonou (Benin) en Accra (Ghana) presteerden relatief het best en Nairobi (Kenia) en Ndjamena (Tsjaad) het slechtst.

    A tale of 22 cities: utilisation patterns and content of maternal care in large African cities

urban-areas-maternal-neonatal-health

DGD-partners

  • Centre de Recherche en Reproduction Humaine et en Démographie (CERRHUD)

  • École de Santé Publique de l'Université de Lubumbashi (ESP/UNILU)

  • Centre d’excellence africain pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles (CEA-PCMT)

Andere partners

Onderzoeksthema's

  • vrouwen-nemen-deel-aan-pregact-studie-nazoanga-burkina-faso-seksuele-en-reproductieve-gezondheid-itg
    We werken mee aan betere seksuele en reproductieve gezondheid door wetenschappelijk onderzoek te koppelen aan geavanceerd onderwijs, beleidsondersteuning en capaciteitsversterkende initiatieven.