THEMA

Geneesmiddelen en ethiek

In lage- en midden-inkomenslanden komen geneesmiddelen van lage kwaliteit vaak voor. Ze vormen een bedreiging voor de gezondheid van het individu en de bevolking: onder-gedoseerde of onvoldoende bio-beschikbare producten kunnen therapeutisch falen veroorzaken, en ze kunnen ook de opkomst van resistenties veroorzaken (bv in het geval van anti-malariaproducten). Spijtig genoeg worden ze vaak niet herkend.

'Repressieve' maatregelen kunnen helpen in de strijd tegen nagemaakte medicijnen, die nog steeds illegaal zijn, maar ze hebben weinig effect op de circulatie van ondermaatse medicijnen. Daarvoor moeten de capaciteiten van controle-agentschappen versterkt worden, en moeten alle betrokken actoren zoals donoren, aankopers, enz. gesensibiliseerd worden.

Het ITG beheert dankzij de steun van DGD een wetenschappelijk portfolio dat zich toelegt op de toegang tot kwalitatieve geneesmiddelen in lage- en midden-inkomenslanden, in samenwerking met de QUAMED-groep, en in nauwe samenwerking met Because health. Onze specifieke activiteiten zijn beleidsontwikkeling, onderzoek, aanbevelingen, netwerken en onderwijs.

Klinische trials worden steeds meer verschoven naar lage- en midden-inkomenslanden, vaak om op lokale behoeftes te kunnen antwoorden. Het is erg belangrijk dat al deze trials methodologisch en ethisch correct verlopen, en inspelen op de noden van de gemeenschappen.

We onderhouden een informele netwerk van klinische onderzoekers die voordien deel uitmaakten van het Switching the Poles-netwerk. We stimuleren het uitwisselen van ideeën, wetenschappelijke samenwerking en ethische reflectie.

Nieuws