Privacyinformatie voor sollicitanten

Wij vragen en verwerken enkel uw persoonsgegevens die van belang zijn voor de vacature waarvoor u solliciteert. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn enkel raadpleegbaar voor de Personeelsdienst van het ITG en de personen die direct betrokken zijn bij de selectie en aanwerving voor de vacature.

Voor sommige vacatures is het ook mogelijk dat we een aanwervings- of selectiebureau inschakelen. In dit geval worden er steeds de nodige afspraken rond vertrouwelijkheid van de gegevens met hen gemaakt.

Wij nemen uw cv of andere persoonsgegevens niet op in een werfreserve en vernietigen uw gegevens ten laatste 1 jaar na het verlopen van de vacature.

U heeft steeds recht tot inzage in of vernietiging van uw dossier en de gegevens die wij van u verwerken. Bij vragen kan u steeds vacatures@itg.be of de informatieveiligheid@itg.be contacteren.