Privacyverklaring

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) neemt jouw privacy en de bescherming van jouw persoonlijke informatie bijzonder ernstig.

Sollicitanten

Wij vragen en verwerken enkel persoonsgegevens die relevant zijn voor de vacature waarvoor je solliciteert. Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn enkel raadpleegbaar voor de Personeelsdienst van het ITG en de personen die direct betrokken zijn bij het selectie- en aanwervingsproces van de vacature.

Voor sommige vacatures schakelen we mogelijk een aanwervings- of selectiebureau in. In dat geval maken we steeds de nodige afspraken rond vertrouwelijkheid van gegevens met hen.

Wij nemen jouw cv of andere persoonsgegevens niet op in een wervingsreserve. We vernietigen jouw gegevens ten laatste 1 jaar na afloop van de vacature.

Je hebt voortdurend recht tot inzage in of vernietiging van jouw dossier en de gegevens die wij van jou verwerken. Bij vragen kan je steeds terecht bij vacatures@itg.be of informatieveiligheid@itg.be.

Contacteer ons

Informatieveiligheid

informatieveiligheid@itg.be
+32 (0)3 247 07 43

Aarzel niet om ons te contacteren indien je vragen hebt over onze privacyverklaring of de manier waarop het ITG met jouw data omgaat.