Overzicht stories
Artikels

Belgische en sub-Saharaanse experten in mondiale gezondheid bundelen krachten tegen infectieziekten

België neemt actieve rol op in het EDCTP3-partnerschap
EDCTP3-exchange-logo-1800x788-px

België is opnieuw lid van het European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP). De Belgische delegatie bestaat uit het Vlaams Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), ondersteund door het directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG). In samenwerking met 35 Europese en sub-Saharaanse landen engageren ze zich om infectieziekten op het Afrikaanse continent terug te dringen en de wereldwijde  gezondheid te beschermen.

De komende tien jaar is het derde EDCTP programma het vehikel voor het versnellen van de klinische evaluatie van therapieën, vaccins en diagnostica voor infectiezieken in Afrika. Het programma zet in op innovatieve benaderingen voor het vroegtijdig oppikken en controleren van opkomende infectieziekten, met daarbij aandacht voor de impact van klimaatverandering en antimicrobiële resistentie. Onderzoek en capaciteitsversterking gaan hierbij hand in hand. EDCTP3 is een sleutelinstrument voor het uitrollen van de pas gepubliceerde mondiale gezondheidsstrategie (Global Health Strategy) van de Europese Unie (EU). Met deze nieuwe strategie, tekent de EU een beleid uit om haar voortrekkersrol in de mondiale gezondheidsagenda te versterken en in te zetten op de globale bestrijding van gezondheidsbedreigingen in een tijdperk van pandemieën

België opnieuw lid

Sinds maart 2022 is België opnieuw lid van EDCTP, dit dankzij het engagement van de Vlaamse regering dat werd aangegaan als antwoord op een verzoek van de Belgische stakeholders. Dat wil zeggen dat de Belgische onderzoekswereld voluit kan participeren bij de planning, besluitvorming en vormgeving van het EDCTP3-programma en zo zijn stempel kan drukken op de wereldgezondheidsagenda.

“Het departement EWI van de Vlaamse overheid hernieuwt het engagement om aan EDCTP bij te dragen. Samen met de aangehouden ondersteuning aan het ITG, de uitbouw van een ecosysteem rond infectieziekten en de participatie in Europese initiatieven, wil EWI de uitdagingen op gebied van global health, door inzet op onderzoek en innovatie sneller en sterker aanpakken”, zegt Kathleen D’Hondt, beleidsanalist bij EWI.

DGD zet mee haar schouders onder de Belgische participatie. De doelstellingen sluiten dan ook naadloos aan bij de focus van het federale ontwikkelingsbeleid op capaciteitsopbouw voor meer veerkrachtige, kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidssystemen.

Het ITG bekleedt adviesrol

“We kijken er naar uit om de regionale en federale overheden bij te staan met advies en bij de coördinatie van de Belgische EDCTP3-deelname”, zegt Marc-Alain Widdowson, directeur van het ITG. “Niet alleen omdat we  geloven in het voeren van impactvolle wetenschap via onze partners, maar ook omdat we willen bijdragen aan de verbinding tussen wetenschappers over de hele wereld”.

Om de onderzoekswereld en beleidsmakers op de hoogte te brengen van het vernieuwde lidmaatschap, nodigen EWI en het ITG op maandag 5 december de Afrikaanse en Belgische stakeholders uit in Antwerpen voor de Global Health EDCTP3 exchange meeting.

Spread the word! Deel dit artikel op

Meer stories