Overzicht stories
Artikels

Coronavirus: impact op personen besmet met hiv

Een strikte naleving van de preventieve maatregelen is aangeraden
shutterstock523998283v2
We weten niet wat de impact is van het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) op het verloop van hiv-infectie en omgekeerd. We weten ook niet of de infectie ernstiger verloopt bij hiv-patiënten.

We kunnen enkel informatie afleiden uit onze ervaring met andere virale infecties, zoals de seizoensgriep veroorzaakt door het influenzavirus. Personen met een stabiele hiv-infectie (d.w.z. normaal CD4-gehalte en ondetecteerbare virale lading) lijken namelijk niet vatbaarder te zijn voor een infectie met het influenzavirus. Als een met hiv geïnfecteerd persoon echter een laag CD4-gehalte heeft (of andere onderliggende ziektes) dan kan besmetting met influenza een ernstiger verloop vertonen. Tenslotte kan de virale lading tijdelijk stijgen tijdens een virale infectie, vooral als de patiënt niet op hiv-remmers staat. Deze informatie moet echter met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, aangezien we weten dat influenzavirusbesmettingen en COVID-19 op verschillende manieren verschillen. 

Sommige antivirale middelen die gebruikt worden voor de behandeling van een hiv-infectie lijken onder laboratoriumomstandigheden een effect te hebben op SARS-CoV-2. We weten echter nog niet wat de impact van deze bevinding zal zijn voor patiënten. 

Als u met hiv geïnfecteerd bent, dan raden we u aan om u strikt te houden aan de preventieve maatregelen. De strijd tegen de COVID-19-epidemie is onlangs in fase 2 terechtgekomen, wat betekent dat de maatregelen om afstand te houden worden aangescherpt. Het is in het belang van hiv-positieve mensen om deze maatregelen te respecteren en telewerken waar mogelijk te bevorderen. 

Indien u klachten vertoont (koorts, hoest, kortademigheid ) bel dan naar uw huisarts en vermeld uw reisgeschiedenis en uw symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. Raadpleeg de website van de federale overheidsdienst voor het laatste update.

Spread the word! Deel dit artikel op

Meer stories