Overzicht stories
Artikels

Het HIV-SAM project verkleint de gezondheidsongelijkheid bij de Sub-Saharaanse gemeenschap

Leer meer over ons outreachend werk
Untitled design (61)

Outreachend werken is méér dan een telefoontje doen of éénmalig op een marktplein flyers uitdelen. Het vergt tijd en inspanningen om vanuit vertrouwen met en naar je doelgroep te kunnen werken. En het impliceert ook systematiek. Daar weten we bij het Instituut Tropische Geneeskunde (ITG) alles over. Ontdek in deze video, gemaakt door het Vlaams Instituut Gezond Leven, hoe we uitreiken naar en samenwerken met de Sub-Saharaanse gemeenschap in Antwerpen om te werken aan HIV-preventie.

‘De beste metafoor voor gezondheidsongelijkheid is voor mij de grote olifant in de kamer’, zegt Charles Ddungu, antropoloog bij het ITG. Waarmee ik bedoel dat gezondheidsongelijkheid voor onze doelgroep een groter probleem is dan we denken. En dat er eigenlijk niet over gepraat wordt’,

Bekijk de andere praktijkvoorbeelden op de website van Gezond Leven

Wat is het HIV-SAM project?

Het HIV-SAM Project streeft naar het bevorderen van seksuele gezondheid en hiv-preventie in de gemeenschappen van sub-Saharaans-Afrikaanse Migranten in Vlaanderen. In Vlaanderen zijn sub-Saharaans-Afrikaanse Migranten, net zoals in de meeste West-Europese landen, disproportioneel getroffen door hiv/aids. Ze vormen een kleine groep (circa 60.000 personen of 0,94 % van de Vlaamse bevolking en 9,43 % van alle migranten), maar toch vertegenwoordigen zij 33 % van het totaal aan hiv-diagnoses (2013). Ze vormen de tweede grootste bevolkingsgroep – na mannen die seks hebben met mannen – die getroffen wordt door hiv.

Door te kiezen voor een brede, participatieve benadering, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs, wil het project bijdragen tot een efficiënte “combination-prevention”. Dit omvat het verhogen van het bewustzijn rond hiv-preventie en seksuele gezondheid, het leveren van cultuursensitieve informatie en vorming op maat, het ontwikkelen en testen van interventies en de bevordering van het welzijn van mensen met hiv.

Ben je geïnteresseerd om het HIV-Sam project te helpen of wil je meer weten over het project? Je vindt meer informatie op de website.

Spread the word! Deel dit artikel op

Meer stories