Overzicht stories
Artikels

Introducing the 'Turbidimeter'

Pilot testing of the “Turbidimeter”, a simple, universal reader intended to complement and enhance bacterial growth detection in manual blood culture systems in low-resource settings.
setupofonegrowthexperiment
Bloedbaaninfecties en antimicrobiële resistentie vormen een toenemend probleem in lage-inkomenslanden. Er is een duidelijke behoefte aan aangepaste diagnostische instrumenten.

Om in deze behoefte te voorzien, ontwikkelden en testten onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (ITG) en de Universiteit Gent een eenvoudig, universeel prototype dat bacteriële groei detecteert in bloedkweekflessen.

De resultaten van de pilootstudie met de BactInsight Turbidimeter werden gepubliceerd in een speciale uitgave over "adapted diagnostics for low-resource settings" van het tijdschrift Diagnostics.

In deze pilotstudie toonde het onderzoeksteam aan dat de Turbidimeter goed presteerde met een kleine set van diersoorten, zowel in ideale laboratoriumomstandigheden als bij continue meting. 

Ze identificeerden ook toekomstige verbeteringen. Het volgende Turbidimeter-prototype zal verfijnde en bijkomende functies omvatten.

Dit nieuwe prototype zal uitvoeriger worden getest in de SIMBLE-studie, zowel in het laboratorium aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen als nadien tijdens veldproeven in West-Afrika.

Spread the word! Deel dit artikel op

Meer stories