Overzicht nieuws
Artikels

De kwaliteit van en toegang tot gezondheidszorg verbeteren

De zwakke punten van het gezondheidsstelsel in Mauritanië aangekaart
atelieraipass4forweb

Een ondermaats gezondheidszorgsysteem leidt tot ontoereikende toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg in Mauritanië. Het land kampt met slechte financiële en geografische toegankelijkheid en hoge kinder- en moedersterfte. “Appui Institutionnel au Programme d'Appui au Secteur de la Santé“ (AI-PASS; of Institutional Support for Health Sector Strengthening), gefinancierd door de Europese Commissie en het Franse Ontwikkelingsagentschap, is een vierjarig programma dat in juli 2017 werd gelanceerd om de zwakke punten van het gezondheidsstelsel aan te pakken. Het project wordt uitgevoerd door Enabel (het Belgisch Ontwikkelingsagentschap) en ondersteund door het Departement Volksgezondheid van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG).

Op lokaal niveau hinderen de hoge onkosten, het gebrek aan personeel en financiële middelen op instellingsniveau, regelmatige tekorten aan essentiële geneesmiddelen en de zwakke zorgkwaliteit, de toegang voor veel patiënten tot hun zorgbehoeften. Een audit binnen het ministerie van Volksgezondheid in 2014 weet de zwakke prestaties van het gezondheidssysteem aan een buitensporige centralisatie, een versnippering van het systeem, een gebrek aan programmacoördinatie, een weinig efficiënte toewijzing van middelen en een gebrek aan technische competenties. Het AI-PASS-programma wil het ministerie bijstaan in de uitvoering van zijn nationaal ontwikkelingsplan en bevat vijf luiken: bestuur, rechtvaardige toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg, essentiële geneesmiddelen en verbruiksgoederen, personeelsbeleid en de uitrol van een sociale ziekteverzekering.

Om uitwisseling en dialoog binnen het nationale gezondheidssysteem te verbeteren en het aanbod ervan beter af te stemmen op de behoeften van de bevolking. Koos het programma voor een tweeledige aanpak: institutionele ondersteuning op centraal niveau en begeleiding van twee gezondheidsdistricten op operationeel niveau. "Door middel van een actie-onderzoeksaanpak, zullen Dar Naim en Bababé, twee "leerwijken", werken aan het verbeteren van de toegang tot en het verstrekken van gezondheidszorg. De lessen die uit dit project zijn getrokken, kunnen op die manier het centrale beleid en zijn strategieën voeden", zegt Kirsten Accoe, volksgezondheidadviseur bij het ITG.

Om de uitwisseling tussen de verschillende actoren te verbeteren, wordt jaarlijks een gezamenlijke workshop georganiseerd. Dit jaar had, net als in zoveel andere landen, de COVID-19 pandemie een belangrijke impact op de bevolking en het gezondheidsstelsel. Getuigenissen van mensen uit de gemeenschap en gezondheidswerkers verduidelijkten realiteit ter plaatse voor het regionale en centrale niveau en zijn partners. Het was ook het perfecte moment om de impact van het project in de twee districten te evalueren om de respons op de COVID-19 pandemie te verbeteren en het voortschrijdend inzicht en de toekomst te bepalen. Op centraal niveau wordt, via een multidisciplinair platform, een rampenplan ontwikkeld om een nieuwe golf of toekomstige epidemieën op te vangen.  Op lokaal niveau komen er strategieën, zoals het uitbouwen van de coördinatiefunctie van het managementteam gezondheid in het district en een optimalisatie van de organisatie en voorbereiding van gezondheidsdiensten via een triagesysteem. Een continue dialoog via diverse platformen zal worden versterkt om nog beter in te spelen op de noden en uitdagingen van de gemeenschappen. De verdere ontwikkeling van de eerstelijns-gezondheidszorg staat hierbij centraal, en focust zich veel meer op de burger om adequate sociale steunmaatregelen te kunnen invoeren voor de meest kwetsbaren in de samenleving.

Ga voor de volledige video naar het Youtubekanaal van het ITG.

Spread the word! Deel dit artikel op

Related articles