Overzicht stories
Persberichten

12 000 meisjes in ons land lopen risico op genitale verminking

Het ITG en GAMS sensibiliseren zorgverleners over vrouwenbesnijdenis
FGM

In België riskeren 12 000 meisjes genitale verminking en de fysieke, psychische en seksuologische gevolgen ervan. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen en GAMS (groep voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking) organiseren op 24 maart een seminarie voor eerstelijnszorgverleners over de oorzaken en gevolgen van vrouwenbesnijdenis.

In België leven 23 000 vrouwen die besneden zijn. Zonder preventie lopen meer dan 12 000 minderjarige meisjes het risico om ook genitaal verminkt te worden. Eerstelijnszorgverleners zoals artsen, vroedvrouwen en sociaal werkers vormen een belangrijke schakel om te voorkomen dat meisjes genitaal verminkt worden, bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan het land van herkomst van hun verwanten. Daarom houden het ITG en GAMS deze week een seminarie om zorgverleners te helpen om vrouwelijke genitale verminking (VGV) bespreekbaar te maken en om in te grijpen als ze vermoeden dat er risico bestaat op VGV.

‘Hoewel vrouwelijke genitale verminking verboden is in België, wil dat helaas niet zeggen dat het gevaar volledig geweken is. Op basis van ons onderzoek schatten we dat vandaag 12 000 meisjes het risico lopen om besneden te worden. Daarom is sensibilisatie cruciaal’, zegt Flore Bollaert van GAMS.

‘Behalve aandacht voor het medische luik is er ook nood aan handvaten voor zorgverleners om het gesprek aan te gaan bij het vermoeden van risico op genitale verminking’, zegt Ula Maniewski-Kelner, infectioloog bij het ITG. ‘Met dit seminarie hopen we om zoveel mogelijk gevallen met psychologisch lijden, letsels en zelfs overlijdens te voorkomen.’

Verboden maar nog niet verdwenen

Vrouwenbesnijdenis of vrouwelijke genitale verminking (VGV) is een gedeeltelijke of volledige verwijdering van de externe geslachtsorganen van een meisje of vrouw. VGV is in veel landen verboden, maar wordt nog vaak toegepast. In België wordt vrouwenbesnijdenis beschouwd als een vorm van kinder- of vrouwenmishandeling. Mensen of familie die deze praktijk uitvoeren of laten uitvoeren zijn strafbaar, ook als de ingreep in het buitenland gebeurt.

Vrouwenbesnijdenis veroorzaakt hevige pijn, psychologisch lijden en angst, maar ook ontstekingen, hevige bloedingen en letsels aan de omliggende organen. Soms kan het leiden tot de dood. Naast de psychologische problemen, kan vrouwenbesnijdenis leiden tot urinaire problemen, vruchtbaarheidsproblemen en complicaties tijdens de bevalling.

Spread the word! Deel dit artikel op

Meer stories