Overzicht stories
Artikels

Het ITG bereidt zich voor op mogelijke 2019-nCoV-uitbraak in Afrika

Hoewel er voorlopig nog geen bevestigd geval is van het coronavirus in Afrika, bereiden ITG-wetenschappers zich voor om Afrikaanse landen met een zwak volksgezondheidsysteem te ondersteunen.
2019covid

Het aantal gevallen van het nieuwe coronavirus (2019-nCoV) blijft oplopen. In China zijn momenteel meer dan 20630 mensen besmet met het virus. Het coronavirus breidde verder uit naar 23 landen in Azië, Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Europa waar het 159 slachtoffers maakte*. Tot nu toe is er in België één besmetting vastgesteld. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen volgt de situatie op de voet en informeert Belgische reizigers via de reisgeneeskundewebsite, Wanda. Hoewel er voorlopig nog geen bevestigd geval is van het coronavirus in Afrika, bereiden ITG-wetenschappers zich voor om Afrikaanse landen met een zwak volksgezondheidsysteem te ondersteunen.

Wetenschappers en gezondheidsautoriteiten maken zich zorgen over het nieuwe coronavirus dat duizenden mensen heeft besmet en dodelijk kan zijn. Het virus maakte intussen 426 dodelijke slachtoffers, waarvan één geval buiten China. Coronavirussen zijn een grote familie waartoe ook Middle-East Respiratory Syndrome (MERS) en Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) behoren. Volgens het Center of Disease Control and Prevention (CDC) suggereren genetische analyses dat het virus ontstaan is uit een virus gerelateerd aan SARS. Het 2019-nCoV veroorzaakt ademhalingsproblemen en dook voor het eerst op in de Chinese stad Wuhan in december vorig jaar.

“Het blijft moeilijk te voorspellen hoe breed dit virus zich zal verspreiden en of het kan worden gecontroleerd en geëlimineerd zoals SARS. Ondanks het feit dat het nieuwe coronavirus zich vanuit China naar andere werelddelen heeft kunnen verspreiden, zijn er buiten China weinig gevallen bekend waarbij het virus van mens op mens werd overgedragen. Dat is grotendeels te danken aan de implementatie van snelle bestrijdingsmaatregels waarbij werd ingezet op actief contactonderzoek en infectiebeheersing. Naarmate het aantal besmettingen in China toeneemt, stijgt het risico op verdere verspreiding ook. Het wordt zorgwekkend wanneer het virus landen bereikt waar de capaciteit beperkt is om controlediagnoses uit te voeren waarbij de contacten nauw worden opgevolgd. Dat zou kunnen betekenen dat het virus, wanneer het eenmaal is binnengebracht, zich ongemerkt in deze landen kan verspreiden,” waarschuwt Dr. Marc-Alain Widdowson, directeur van het ITG.

Het Instituut houdt de situatie nauwlettend in de gaten en staat in contact met het CDC in Afrika en zijn Afrikaanse partnerlanden. Het ITG is beschikbaar om de volksgezondheidsmaatregels te ondersteunen en overweegt onderzoekstudies om meer inzicht te krijgen in de mogelijke verspreiding van het nieuwe coronavirus in deze landen. Onderzoek naar opkomende infecties en uitbraken is een prioriteit voor het ITG. Het Outbreak Research Team van het ITG heeft als missie het versterken van de wetenschappelijke basis over verbeterde paraatheid, respons, herstel en veerkracht bij uitbraken via interdisciplinair, toegepast onderzoek.

In eigen land werd de reiskliniek van het ITG overstelpt met vragen van bezorgde reizigers. De ITG-artsen informeren reizigers en artsen over de situatie omtrent het nieuwe coronavirus via de reisgeneeskundewebsite Wanda. Wanda verwijst ook naar de uitgebreide FAQ op de website van de FOD Volksgezondheid. Samen met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en in overleg met de risicomanagementgroep van de FOD Volksgezondheid bereidt het ITG zich voor om de nodige maatregelen te treffen voor het geval een patiënt met ademhalingsproblemen zich na zijn terugkeer uit China zou aanbieden in de reiskliniek van het ITG of op de spoedafdeling van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

*Bron: WHO update – 04/02/2020

Spread the word! Deel dit artikel op

Meer stories