Overzicht stories
Persberichten

ITG maakt nieuwe voorzitter en ondervoorzitter bekend

Raad van Bestuur van het ITG kiest voor Jo Bury als voorzitter
Jo Bury_Copyright_VIB_IneDehandschutter

De leden van de Raad van Bestuur van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) verkozen Jo Bury, de oprichter en ex-managing director van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), als nieuwe voorzitter. Hij volgt provinciegouverneur Cathy Berx op. Interim-voorzitter Herwig Leirs keert terug naar zijn positie als ondervoorzitter. Het ITG is zeer verheugd om een beroep te kunnen doen op de expertise, ervaring en het netwerk van dit duo om onze missie op vlak van wereldgezondheid, onderzoek, onderwijs en capaciteitsopbouw verder te kunnen versterken.

De nieuwe voorzitter nam vanaf 1 januari officieel zijn nieuwe mandaat op. In nauw overleg en met een slagkrachtige Raad van Bestuur wil hij de algemene directie van het ITG bijstaan.

Jo Bury: ”De voorbije 25 jaar bouwde ik bestuurservaring op bij academische instellingen en leidde ik een onderzoekscentrum met wereldambities, zowel op vlak van basisonderzoek als bij de economische en maatschappelijke valorisatie ervan. Dat ik die kennis en ervaring nu als voorzitter kan inzetten om het internationaal gerespecteerde ITG verder vooruit te helpen, stemt me oprecht gelukkig. Ik kijk uit om met een inspirerende en ondersteunende Raad van Bestuur bij te kunnen dragen aan de wetenschappelijke excellentie en maatschappelijke relevantie van het instituut.”

Na het verlopen van het mandaat van de vorige voorzitter, Cathy Berx, in juni 2022, nam de toenmalige ondervoorzitter, Herwig Leirs, tijdelijk het voorzitterschap op zich. Met de aanstelling van Jo Bury als voorzitter, kan Herwig opnieuw zijn rol als ondervoorzitter vervullen.

Herwig Leirs: “Door mijn expertise als onderzoeker (onder meer in populatiebiologie en epidemiologie) en jarenlange ervaring als ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van het ITG, ben ik goed vertrouwd met het instituut, de personen op sleutelposities en heb ik een grondige kennis van de lopende dossiers. In combinatie met het voorzitterschap van de Raad van Bestuur van de Universiteit Antwerpen heb ik inzicht in de parallellen én verschillen tussen het ITG en de universiteiten, en kan ik de contacten tussen het instituut en de UAntwerpen verder bevorderen.”

In de zomer van 2022 verwelkomde de Raad van Bestuur van het ITG vijf nieuwe leden naar aanleiding van het verlopen van een aantal mandaten. Samen met de andere leden verkozen zij op 19 december 2022 de nieuwe voorzitter en ondervoorzitter. Het ITG stelt de volledige samenstelling van de huidige Raad van Bestuur voor op de nieuwe website.

Spread the word! Deel dit artikel op

Meer stories