Overzicht stories
Persberichten

Het ITG vindt belangrijke verklaring voor snelle verspreiding mpoxvirus

Hoogrisicocontacten al vier dagen voor symptomen besmettelijk
lab-picture

Onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen leveren het bewijs dat personen die besmet zijn met het mpoxvirus, het virus mogelijk al kunnen overdragen voor ze symptomen hebben. Dit bleek uit stalen van hoogrisicocontacten en is een belangrijke verklaring voor de verspreiding van het virus.

In België en de rest van Europa neemt de mpoxepidemie af. Sinds het eerste geval in mei, leerden we al veel bij over het virus en hoe het zich verspreidt. Enkele maanden geleden bleek dat het mpoxvirus ook zonder symptomen besmettelijk kan zijn. Nu tonen wetenschappers aan dat ook bij besmette personen, nog voor het ontstaan van symptomen, reeds potentieel overdraagbaar virus aanwezig kan zijn.

Nauwe opvolging hoogrisicocontacten

Het onderzoeksteam van het ITG onderzocht het infectierisico na hoogrisicocontact. Vijfentwintig hoogrisicocontacten zoals seksuele partners en huisgenoten van besmette personen namen dagelijks stalen af die het laboratorium van het ITG onderzocht. De deelnemers hielden ook een dagboek bij en werden nauw opgevolgd door artsen en verpleegkundigen, met het nodige advies en de gepaste zorg.

Belangrijke verklaring voor verspreiding

“Uit de laboratorium resultaten bleek dat de deelnemers soms al vier dagen voor ze symptomen vertoonden, potentieel besmettelijk waren”, zegt Koen Vercauteren, klinisch viroloog bij het ITG. De resultaten leren ons ook nog andere dingen over het virus. Ten eerste, is het besmettingsrisico via seksueel contact veel groter dan we tot nu toe aannamen. Het risico van niet-seksueel contact daarentegen, is erg laag. Ten tweede, hoewel huidletsels een kenmerkend symptoom zijn, komen ze minder vaak voor dan we veronderstelden. In de studie vertoonden minder dan de helft van de besmette deelnemers typische symptomen, en slechts een derde huidletsels.

Spread the word! Deel dit artikel op

Meer stories