Overzicht stories
Artikels

Restauratiewerken schilderijen Allard L’Olivier afgerond

Onlangs voerde het Instituut een restauratieproject uit om de waardevolle schilderijen van de Belgische kunstenaar Allard L'Olivier in hun oorspronkelijke staat terug te brengen. Het project werd mogelijk gemaakt door de financiering van het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché van de Koning Boudewijnstichting.
paintings-allard-lolivier-retouche-header-resized

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (ITG) herbergt een uitzonderlijke collectie schilderijen van de Belgische kunstenaar Allard L'Olivier. Deze kunstwerken tonen het dagelijkse leven en de cultuur van de bevolking rondom het Kivumeer in de jaren 1920 en werden gemaakt voor de Wereldtentoonstelling van 1930 in Antwerpen.

Onlangs voerde het Instituut een restauratieproject uit om deze waardevolle schilderijen in hun oorspronkelijke staat terug te brengen. Het project werd mogelijk gemaakt door de financiering van het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché van de Koning Boudewijnstichting.

Het restauratieproces omvatte de reiniging en conservering van de schilderijen, die in de loop der tijd door stof en vocht waren aangetast. Het team van Altri Tempi verwijderde een laag vuil en een oudere vernislaag, waardoor aan het licht kwam dat de schilderijen eerder waren bijgewerkt nadat ze van de Wereldtentoonstelling naar het Instituut waren gebracht. Dit resulteerde in enkele kleurverschillen. Het team bracht vervolgens een nieuwe vernislaag aan met een lichte kleuraanpassing om de werken te harmoniseren. Ze hebben ook extra retouches over het vernis aangebracht om schade visueel te herstellen. Door de retouches op de vernislaag aan te brengen en niet op de verflaag, blijft de originele staat van de onderliggende schilderijen behouden voor toekomstige restauraties.

Deze schilderijen van L'Olivier bieden een zeldzame blik op de cultuur van de Kivu-regio tijdens de koloniale periode. Ze werden gemaakt in een tijd dat België, net als vele andere Europese mogendheden, een kolonie in Afrika bezat en de stemmen en meningen van gekoloniseerde volkeren systematisch niet hoog op de agenda stonden.

De werken van FALO getuigen van een gedachtengoed dat we vandaag verwerpen. Het past in een tijd waarin de westerse leefwijze en maatschappij als superieur werd beschouwd.

De restauratie van deze schilderijen biedt een gelegenheid om ze opnieuw te bekijken, ze te plaatsen in de historische context waarbinnen ze gemaakt werden en om na te denken over de impact van het kolonialisme en de waarde van het opnemen van verschillende stemmen in het behoud en de interpretatie van cultureel erfgoed. In de nabije toekomst wil het ITG hedendaagse artistieke stemmen uit België en partnerlanden aantrekken om een dialoog aan te gaan met zijn kunstcollectie.

  • Allard L'Olivier (1) resized
  • Allard L'Olivier (3) resized
  • Allard L'Olivier (4) resized
  • Allard L'Olivier (5) resized
  • Allard L'Olivier (7) resized
  • Allard L'Olivier (8) resized
  • Allard L'Olivier (9) resized
  • Allard L'Olivier (10) resized
  • Allard L'Olivier (11) resized

Spread the word! Deel dit artikel op

Meer stories