COVID-19 (coronavirus)

Het ITG heeft decennialange ervaring in het bestrijden van infectieziektes en het indijken van epidemieën. In de huidige COVID-19-pandemie die de hele wereld treft, zetten we onze kennis volop in om de uitbraak klein te krijgen. We doen dit met partners in binnen- en buitenland.

Het ITG onderzoekt

Onze wetenschappers zijn hard aan het werk om de impact van COVID-19 zoveel mogelijk in te perken. Ze bundelen hun krachten met nationale en internationale experten en zetten o.a. in op diagnostiek om de epidemie in kaart te brengen, gaan op zoek naar behandelingen door biomedisch onderzoek en klinische studies en bestuderen de effecten van de COVID-19-epidemie op mens en maatschappij. Het Instituut heeft daarbij bijzondere aandacht voor de situatie in lage- en middeninkomenslanden en kwetsbare groepen.

Onderaan vind je een overzicht van onze activiteiten gerelateerd aan COVID-19.

Het ITG informeert en traint

Het ITG organiseert op regelmatige basis ITG-alumni-webinars omtrent de COVID-19-epidemie in samenwerking met partners in buitenland en alumni. Onderzoekers en gezondheidsprofessionals vanuit de hele wereld delen hun inzichten en aanpak met elkaar in deze webinars. Het ITG traint jaarlijks gezondheidsprofessionals vanuit de hele wereld omtrent respons en onderzoek tijdens epidemieën.

Het ITG adviseert

Onze experten adviseren overheden in binnen- en buitenland en ambassades over de huidige crisis.

Het ITG ondersteunt

De ITG-labo’s analyseren dagelijks stalen van patiënten van ziekenhuizen uit de Antwerpse regio met een moleculaire test. Onze artsen ondersteunen hun collega's in het UZA bij het screenen en behandelen van patiënten. Al sinds jaar en dag werken het ITG en de afdeling algemene inwendige geneeskunde, infectieziekten en tropische geneeskunde van het UZA nauw samen. De reiskliniek van het ITG volgt de situatie nauwgezet op en informeert reizigers en Belgische ambassades in het buitenland via de reisgeneeskundesite Wanda.

Steun het ITG

Het ITG spant zich in voor de bestrijding van COVID-19 in België en de rest van de wereld. Dankzij uw bijdrage kunnen we blijven inzetten op onderzoek om het virus beter te begrijpen, gaan we op zoek naar nieuwe behandelingen, analyseren we diagnostische tests en bekijken we de impact van de epidemie op de volksgezondheid. Met uw steun kunnen we deze epidemie het hoofd bieden.
Alle ontvangen donaties gebruikt worden gebruikt om de activiteiten van het ITG omtrent COVID-19 te ondersteunen.

Giften vanaf € 40 per jaar leveren een fiscaal voordeel op.

 

Nuttige links

Nieuws