outbreak-guinea-ebola

Outbreak Research Team

In een sterk geïnterconnecteerde wereld blijft het ITG inzetten op innovatie en de ontwikkeling van zijn onderzoekscapaciteit bij uitbraken.

Een beter begrip van epidemische ziekten

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde heeft een rijke geschiedenis van betrokkenheid bij onderzoek naar en bestrijding van uitbraken. Dit reikt van onze historische en voortdurende betrokkenheid bij uitbraken van Ebola en Marburg tot meer recente werkzaamheden in verband met cholera en antimicrobiële resistentie (AMR).

Het Outbreak Research Team (ORT) van het ITG wil een beter inzicht krijgen in de oorzaken van de overdracht en verspreiding van ziekten met een groot risico op uitbraken. Daarnaast ontwerpen en evalueren ze methoden en modellen voor vroegtijdige opsporing en beoordelen ze verschillende interventiestrategieën voor de preventie en bestrijding van uitbraken. Het ORT werkt hoofdzakelijk in omgevingen met weinig middelen en heeft als missie "het versterken van de kennisbasis voor betere paraatheid, respons, herstel en veerkracht bij uitbraken via interdisciplinair toegepast onderzoek". Ze doen dat met financiering van het Vlaams departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), dat voor een periode van vijf jaar (2020–2024) 3 miljoen euro bijdraagt.

Contact

Het Outbreak Research Team van het ITG staat altijd paraat om onderzoeksinterventies te doen tijdens uitbraken in de wereld.

Stuur ons een e-mail

ORT-leden en bestuur

Ons Outbreak Research Team bestaat uit zeven leden, die elk over diepgaande expertise en ervaring beschikken. Zij worden ondersteund door de directeur van het instituut, Dr. Lut Lynen, die de wetenschappelijke leiding en coördinatie van de ORT-onderzoeksactiviteiten op zich neemt.

eugene-bangwen

Eugene Bangwen

Eugene Bangwen (MSc) heeft een professionele achtergrond in de diagnostiek van infectieziekten en de opbouw van laboratoriumcapaciteit in omgevingen met beperkte middelen. Hij heeft voor verschillende ngo's in Kameroen en de Democratische Republiek Congo gewerkt, voornamelijk voor hiv- en aidsprogramma's. Voordat hij bij het ITG begon, was hij laboratoriummanager voor Artsen zonder Grenzen België. Hij ondersteunde de implementatie van geavanceerde pakketten voor hiv-diagnostiek en de capaciteitsversterking van laboratoria in de Democratische Republiek Congo.

isabel-brosius

Isabel Brosius

Isabel Brosius (MD, MMed) is specialist interne geneeskunde en infectieziekten binnen de Dienst Tropische Ziekten van het ITG. Als clinicus heeft zij ervaring met hiv, tropische ziekten en reisgeneeskunde. Ze was betrokken bij het onderzoek naar nieuwe behandelingen en betere diagnostiek voor schistosomiasis, operationele bacteriologie bij ebola, en diagnostiek en klinische besluitvorming voor COVID-19, voordat ze zich aansloot bij het Outbreak Research Team van het ITG om zich te concentreren op opkomende infectieziekten, in het bijzonder zoönosen.

soledad-colombe

Soledad Colombe

Soledad Colombe (DVM, MPH, PhD) is een epidemioloog van infectieziekten met een veterinaire achtergrond. Ze heeft gewerkt als epidemiologisch onderzoeker op het gebied van internationale gezondheid, met een sterke interesse in One Health. Voordat ze bij het ITG begon, voltooide ze het European Programme on Intervention Epidemiology Training (EPIET) bij het Public Health Agency van Zweden.

laurens-liesenborghs

Laurens Liesenborghs

Laurens Liesenborghs (MD, PhD, MMed) is arts, gespecialiseerd in interne geneeskunde en geïnteresseerd in opkomende infectieziekten. Hij werkte aan een project rond Lassakoorts voor Artsen zonder Grenzen en heeft translationele onderzoekservaring in bacteriologie en virologie. Voordat hij bij het ITG aan de slag ging, werkte hij als onderzoeker aan het Rega Institute for Medical Research van de KU Leuven aan de ontwikkeling van behandelingen en vaccins tegen SARS-CoV-2, terwijl hij klinische studies uitvoerde met gehospitaliseerde patiënten met COVID-19.

marie-meudec-resized

Marie Meudec

Marie Meudec (MAs, PhD) is een antropologe die in Frankrijk en Canada heeft gestudeerd. Voordat ze bij het ITG begon, werkte ze als deskundige voor advocatenkantoren (in het Verenigd Koninkrijk en Canada) en als onderzoeker rond verschillende thema's, zoals spirituele en helende praktijken, dagelijkse ethiek, stigma en verzet, ongelijkheden op gezondheidsgebied, rassenprofilering, etc. Ze verrichtte etnografisch veldwerk in Haïti, Saint-Lucia en Canada. Ze doceerde aan de Université Laval, de Universiteit van Toronto en de Staatsuniversiteit van Haïti.

philippe-selhorst

Philippe Selhorst

Philippe Selhorst (MSc, PhD) is een medisch viroloog met interesse in infectieziekten en moleculaire epidemiologie. Hij heeft ruime ervaring in virale kweek, next-generation sequencingtechnologieën en de ontdekking van antivirale geneesmiddelen. Hij heeft met succes een aantal onderzoeksprojecten in Zuid-Afrika geleid, gericht op hiv-overdracht, geneesmiddelenresistentie en microbiciden.

wim-van-bortel

Wim Van Bortel

Wim Van Bortel (MSc, PhD) is medisch entomoloog met meer dan 25 jaar ervaring in het onderzoek naar vectoren en door vectoren overgedragen ziekten. Zijn onderzoek is gericht op de ontleding van de rol van geleedpotige vectoren in transmissiesystemen, met het oog op een betere preventie en bestrijding van door vectoren overgedragen ziekten. Zijn onderzoek wordt voornamelijk uitgevoerd in Afrika, Zuidoost-Azië en België.

_SBA4953 (2)

ITG-personeel

Naast de kernleden van het ORT kunnen aanvullende medewerkers van het ITG fungeren als hulpbron om de onderzoeksactiviteiten tijdens een uitbraak te versterken.

lut-lynen-resized

Dr. Lut Lynen

Onderzoeksthema's

 • antimicrobial-resistance-amr
  Bacteriën konden in de loop der tijd op verschillende manieren resistentie ontwikkelen, waarvan resistentie tegen antibiotica een probleem vormt dat zich over verschillende domeinen uitstrekt.
 • tsetse-fly
  Onvermoeibare inspanningen zijn cruciaal om humane Afrikaanse trypanosomiase, ook bekend als slaapziekte, uit de wereld te elimineren. Al meer dan een eeuw vervult het ITG zijn rol.
 • mosquito-on-human-skin-arboviruses
  Arbovirussen zoals het denguevirus, chikungunya en Zika zijn urgente bedreigingen voor de volksgezondheid in tropische en subtropische gebieden.
 • malaria-muggen-net
  Door inspanningen rond biologische, menselijke en maatschappelijke aspecten van de ziekte te combineren, hoopt het ITG malaria onder controle te krijgen en op de lange termijn te elimineren.
 • paulin-madingi-analyseert-monster-van-slaapziekte-ntd-itg
  Verwaarloosde (tropische) ziekten (NTD's) staan hoog op onze agenda. Het ITG is al jarenlang actief bezig met onderzoek naar NTD's, met name leishmaniase, lepra en slaapziekte.
 • vaccination-ctc
  Vooraleer vaccins of medicatie door de algemene bevolking gebruikt kunnen worden, moeten hun veiligheid en werkzaamheid grondig onderzocht worden, door middel van klinische studies.
 • hiv-test-positief-itg-kliniek
  Het onderzoek van het ITG naar het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) en aids is van onschatbare waarde.
 • larval-sampling-MEMO
  Al meer dan 10 jaar observeert het ITG de aanwezigheid van exotische steekmuggen in België.
 • microscope-monkeypox
  Het ITG volgt de verspreiding van mpox op de voet, zowel in België als in de Democratische Republiek Congo (DRC).
 • vrouwen-nemen-deel-aan-pregact-studie-nazoanga-burkina-faso-seksuele-en-reproductieve-gezondheid-itg
  We werken mee aan betere seksuele en reproductieve gezondheid door wetenschappelijk onderzoek te koppelen aan geavanceerd onderwijs, beleidsondersteuning en capaciteitsversterkende initiatieven.
 • tuberculosis-lab-itm-1
  Het ITG geniet wereldwijde erkenning voor zijn onderzoek naar tuberculose (tbc). De kortere combinatiebehandeling voor resistente tuberculose was een wereldwijde doorbraak. Onze onderzoekers bestuderen nieuwe mogelijkheden voor diagnose- en detectietechnieken, met 's werelds grootste publieke collectie tbc-stammen ter beschikking.
 • plant-in-soil-ecohealth
  EcoHealth is een interdepartementale groep dat onderzoekers met verschillende disciplinaire achtergronden verenigt. We erkennen allemaal dat een alomvattende, systemische aanpak essentieel is om gezondheidsuitdagingen te benaderen die zich op het raakvlak tussen mensen, dieren en hun brede natuurlijke, sociale en politieke omgeving bevinden.
 • bloed-monster-soa-hiv-tests-polikliniek-itg
  Het ITG verstrekt al sinds het begin medische dienstverlening aan personen die ziek van overzeese gebieden terugkeren. Op die manier kon het instituut een diepgaande expertise opbouwen in tropische ziekten, maar ook in soa’s en hiv.
 • nazoanga-marche-antibiotics-study
  Het recht op gezondheid impliceert dat iedereen waar dan ook moet kunnen beschikken over de nodige essentiële gezondheidsproducten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) diagnostica, vaccins en medicatie.
 • monster-onderzoeksethiek-itg
  Klinische, epidemiologische en diagnostische studies, secundaire analyses van gezondheidsgegevens en BioSamples, gedragsstudies en alle andere studies waaraan mensen deelnemen, moeten wetenschappelijk en ethisch verantwoord zijn én een maatschappelijke bijdrage leveren.
 • covid-19-itm-envelope-1
  Het ITG beschikt over decennialange ervaring in de bestrijding van besmettelijke ziekten en de indamming van epidemieën. We zetten ons volledig in om een einde te maken aan de COVID-19-pandemie die de wereld bedreigt. Daarvoor werken we samen met partners in het binnen- en buitenland.
 • said-centre-de-traitement-ebola
  Ebola is een dodelijke ziekte die in 1976 mede werd ontdekt door onderzoekers van het instituut. Het ITG volgde de daaropvolgende uitbraken op het Afrikaanse continent op de voet op en hielp mee bij nieuwe ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling.

Gerelateerd

20180301164051
- Artikels

Malariaonderzoek Kampenhout