paulin-madingi-analyseert-monster-van-slaapziekte-ntd-itg

Verwaarloosde Tropische Ziekten

Verwaarloosde (tropische) ziekten (NTD's) staan hoog op onze agenda. Het ITG is al jarenlang actief bezig met onderzoek naar NTD's, met name leishmaniase, lepra en slaapziekte.

NTD's treffen meer dan een miljard mensen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) beschouwt twintig ziekten momenteel als verwaarloosde tropische ziekten of NTD's (Neglected Tropical Diseases). Dat zijn ziekten die door vectoren (meestal insecten) overgedragen worden en hoofdzakelijk in lage- en middeninkomenslanden voorkomen. Omdat zij vooral arme plattelandsgemeenschappen treffen en zich vaak niet buiten de gebieden van de vector kunnen verspreiden, is er weinig economische stimulans voor grote investeringen om ze te bestrijden; toch veroorzaken zij ernstige gezondheidsproblemen en socio-economische problemen.

Slaapziekte of HAT (humane Afrikaanse trypanosomiase)

Het ITG ondersteunt de dagdagelijkse uitvoering van het bestrijdingsprogramma voor slaapziekte in de Democratische Republiek Congo (DRC). De DRC huisvest 80% van alle slaapziektepatiënten. Het doel van de samenwerking is om tegen 2030 de overdracht van de ziekte volledig te stoppen. Het ITG ontwikkelt ook de belangrijkste screeningtest voor slaapziekte, de Card Agglutination Test for Trypanosomiasis (CATT).

Lepra

Het ITG evalueert aan de hand van klinische proeven de verschillende modaliteiten van post-expositie profylaxe bij lepra. Dat is een essentiële stap naar de volledige uitroeiing van een ziekte die al eeuwenlang bestaat.

Leishmaniase

Het ITG-onderzoek naar leishmaniase is hoofdzakelijk gericht op gebieden in Oost-Afrika en het Indiase subcontinent. Op het Indiase subcontinent is de ziekte intussen grotendeels onder controle; huidige inspanningen focussen vooral op de preventie van een nieuwe uitbraak. Het ITG produceert ook de Direct Agglutination Test (DAT), een diagnostische test voor leishmaniase die in Oost-Afrika een belangrijke rol speelt, aangezien de meeste verkrijgbare sneltests daar onvoldoende gevoelig zijn.

Diensten

Labo's

 • Nationaal Referentielaboratorium voor Tropische en Infectieuze Aandoeningen

 • WGO-samenwerkingscentrum voor onderzoek naar en training in diagnose van humane Afrikaanse trypanosomiase

Ontdek onze laboratoria
800px-Tsetse-BKF-2
Impactverhalen

Slaapziektetest ontwikkeld én geproduceerd door het ITG

Al decennialang wordt overal ter wereld de slaapziektetest gebruikt die het ITG niet alleen ontwikkelde, maar tot vandaag de dag ook nog steeds produceert.

Onderzoeksthema's

 • antimicrobial-resistance-amr
  Bacteriën konden in de loop der tijd op verschillende manieren resistentie ontwikkelen, waarvan resistentie tegen antibiotica een probleem vormt dat zich over verschillende domeinen uitstrekt.
 • tsetse-fly
  Onvermoeibare inspanningen zijn cruciaal om humane Afrikaanse trypanosomiase, ook bekend als slaapziekte, uit de wereld te elimineren. Al meer dan een eeuw vervult het ITG zijn rol.
 • mosquito-on-human-skin-arboviruses
  Arbovirussen zoals het denguevirus, chikungunya en Zika zijn urgente bedreigingen voor de volksgezondheid in tropische en subtropische gebieden.
 • malaria-muggen-net
  Door inspanningen rond biologische, menselijke en maatschappelijke aspecten van de ziekte te combineren, hoopt het ITG malaria onder controle te krijgen en op de lange termijn te elimineren.
 • vaccination-ctc
  Vooraleer vaccins of medicatie door de algemene bevolking gebruikt kunnen worden, moeten hun veiligheid en werkzaamheid grondig onderzocht worden, door middel van klinische studies.
 • hiv-test-positief-itg-kliniek
  Het onderzoek van het ITG naar het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) en aids is van onschatbare waarde.
 • larval-sampling-MEMO
  Al meer dan 10 jaar observeert het ITG de aanwezigheid van exotische steekmuggen in België.
 • microscope-monkeypox
  Het ITG volgt de verspreiding van mpox op de voet, zowel in België als in de Democratische Republiek Congo (DRC).
 • vrouwen-nemen-deel-aan-pregact-studie-nazoanga-burkina-faso-seksuele-en-reproductieve-gezondheid-itg
  We werken mee aan betere seksuele en reproductieve gezondheid door wetenschappelijk onderzoek te koppelen aan geavanceerd onderwijs, beleidsondersteuning en capaciteitsversterkende initiatieven.
 • tuberculosis-lab-itm-1
  Het ITG geniet wereldwijde erkenning voor zijn onderzoek naar tuberculose (tbc). De kortere combinatiebehandeling voor resistente tuberculose was een wereldwijde doorbraak. Onze onderzoekers bestuderen nieuwe mogelijkheden voor diagnose- en detectietechnieken, met 's werelds grootste publieke collectie tbc-stammen ter beschikking.
 • plant-in-soil-ecohealth
  EcoHealth is een interdepartementale groep dat onderzoekers met verschillende disciplinaire achtergronden verenigt. We erkennen allemaal dat een alomvattende, systemische aanpak essentieel is om gezondheidsuitdagingen te benaderen die zich op het raakvlak tussen mensen, dieren en hun brede natuurlijke, sociale en politieke omgeving bevinden.
 • bloed-monster-soa-hiv-tests-polikliniek-itg
  Het ITG verstrekt al sinds het begin medische dienstverlening aan personen die ziek van overzeese gebieden terugkeren. Op die manier kon het instituut een diepgaande expertise opbouwen in tropische ziekten, maar ook in soa’s en hiv.
 • nazoanga-marche-antibiotics-study
  Het recht op gezondheid impliceert dat iedereen waar dan ook moet kunnen beschikken over de nodige essentiële gezondheidsproducten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) diagnostica, vaccins en medicatie.
 • monster-onderzoeksethiek-itg
  Klinische, epidemiologische en diagnostische studies, secundaire analyses van gezondheidsgegevens en BioSamples, gedragsstudies en alle andere studies waaraan mensen deelnemen, moeten wetenschappelijk en ethisch verantwoord zijn én een maatschappelijke bijdrage leveren.
 • outbreak-guinea-ebola
  In een sterk geïnterconnecteerde wereld blijft het ITG inzetten op innovatie en de ontwikkeling van zijn onderzoekscapaciteit bij uitbraken.
 • covid-19-itm-envelope-1
  Het ITG beschikt over decennialange ervaring in de bestrijding van besmettelijke ziekten en de indamming van epidemieën. We zetten ons volledig in om een einde te maken aan de COVID-19-pandemie die de wereld bedreigt. Daarvoor werken we samen met partners in het binnen- en buitenland.
 • said-centre-de-traitement-ebola
  Ebola is een dodelijke ziekte die in 1976 mede werd ontdekt door onderzoekers van het instituut. Het ITG volgde de daaropvolgende uitbraken op het Afrikaanse continent op de voet op en hielp mee bij nieuwe ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling.

Gerelateerd