mosquito-on-human-skin-arboviruses

Arbovirussen

Arbovirussen zoals het denguevirus, chikungunya en Zika zijn urgente bedreigingen voor de volksgezondheid in tropische en subtropische gebieden.

Groeiende bedreiging voor de wereldgezondheid

Arbovirussen zijn virale infecties die door geleedpotigen (arthropoden) worden overgedragen. Dat zijn insecten waarvan muggen, teken en zandvliegen de voornaamste vectoren (dragers) zijn. De belangrijkste klinische symptomen van infectie zijn koorts, hoofdpijn en malaise. Sommige virussen kunnen ook chronische polyarthralgie, encefalitis of hemorragische koorts veroorzaken. Het denguevirus is het meestvoorkomende pathogeen van de arbovirussen. Andere belangrijke pathogenen zijn de chikungunya-, tekenencefalitis-, westnijl-, Krim-Congo-, gele-koorts-, zika- en Japanse encefalitisvirussen.

Sinds 2014 breidt het ITG zijn onderzoeksportfolio rond (her)opduikende tropische virussen geleidelijk uit. We schenken specifiek aandacht aan:

 • onderzoek naar moleculaire interacties tussen virus, gastheer en vector;

 • de ontwikkeling van nieuwe diagnostische instrumenten voor omgevingen met weinig middelen en uitbraakgebieden:

 • onderzoek naar nieuwe antivirale strategieën;

 • virusontdekking.

Diensten

Labo's

 • Nationaal Referentiecentrum voor Arbovirussen

 • Nationaal Referentiecentrum voor Tropische en Infectieuze Aandoeningen

Ontdek onze laboratoria
arbovirus-health

Wat wij doen

De Dienst Virologie van het ITG , deel van het Nationaal Referentiecentrum (NRC) voor Arbovirussen en het NRC voor Tropische en Infectieuze Aandoeningen, draagt bij aan moleculaire virusdiagnostiek en serologische diagnoses met virusneutralisatietesten. In samenwerking met de industrie ontwikkelt de dienst momenteel nieuwe diagnostische tools waarmee een groot aantal arbovirussen en virale hemorragische koortsen opgespoord kunnen worden. De dienst coördineert samenwerkingsprojecten in de Democratische Republiek Congo, Peru en Cuba, om de prevalentie van arbovirussen en de ontwikkeling en evaluatie van nieuwe diagnostische tests en interacties tussen het denguevirus en de gastheer te kunnen bestuderen.

Onderzoeksthema's

 • antimicrobial-resistance-amr
  Bacteriën konden in de loop der tijd op verschillende manieren resistentie ontwikkelen, waarvan resistentie tegen antibiotica een probleem vormt dat zich over verschillende domeinen uitstrekt.
 • tsetse-fly
  Onvermoeibare inspanningen zijn cruciaal om humane Afrikaanse trypanosomiase, ook bekend als slaapziekte, uit de wereld te elimineren. Al meer dan een eeuw vervult het ITG zijn rol.
 • malaria-muggen-net
  Door inspanningen rond biologische, menselijke en maatschappelijke aspecten van de ziekte te combineren, hoopt het ITG malaria onder controle te krijgen en op de lange termijn te elimineren.
 • paulin-madingi-analyseert-monster-van-slaapziekte-ntd-itg
  Verwaarloosde (tropische) ziekten (NTD's) staan hoog op onze agenda. Het ITG is al jarenlang actief bezig met onderzoek naar NTD's, met name leishmaniase, lepra en slaapziekte.
 • vaccination-ctc
  Vooraleer vaccins of medicatie door de algemene bevolking gebruikt kunnen worden, moeten hun veiligheid en werkzaamheid grondig onderzocht worden, door middel van klinische studies.
 • hiv-test-positief-itg-kliniek
  Het onderzoek van het ITG naar het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) en aids is van onschatbare waarde.
 • larval-sampling-MEMO
  Al meer dan 10 jaar observeert het ITG de aanwezigheid van exotische steekmuggen in België.
 • microscope-monkeypox
  Het ITG volgt de verspreiding van mpox op de voet, zowel in België als in de Democratische Republiek Congo (DRC).
 • vrouwen-nemen-deel-aan-pregact-studie-nazoanga-burkina-faso-seksuele-en-reproductieve-gezondheid-itg
  We werken mee aan betere seksuele en reproductieve gezondheid door wetenschappelijk onderzoek te koppelen aan geavanceerd onderwijs, beleidsondersteuning en capaciteitsversterkende initiatieven.
 • tuberculosis-lab-itm-1
  Het ITG geniet wereldwijde erkenning voor zijn onderzoek naar tuberculose (tbc). De kortere combinatiebehandeling voor resistente tuberculose was een wereldwijde doorbraak. Onze onderzoekers bestuderen nieuwe mogelijkheden voor diagnose- en detectietechnieken, met 's werelds grootste publieke collectie tbc-stammen ter beschikking.
 • plant-in-soil-ecohealth
  EcoHealth is een interdepartementale groep dat onderzoekers met verschillende disciplinaire achtergronden verenigt. We erkennen allemaal dat een alomvattende, systemische aanpak essentieel is om gezondheidsuitdagingen te benaderen die zich op het raakvlak tussen mensen, dieren en hun brede natuurlijke, sociale en politieke omgeving bevinden.
 • bloed-monster-soa-hiv-tests-polikliniek-itg
  Het ITG verstrekt al sinds het begin medische dienstverlening aan personen die ziek van overzeese gebieden terugkeren. Op die manier kon het instituut een diepgaande expertise opbouwen in tropische ziekten, maar ook in soa’s en hiv.
 • nazoanga-marche-antibiotics-study
  Het recht op gezondheid impliceert dat iedereen waar dan ook moet kunnen beschikken over de nodige essentiële gezondheidsproducten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) diagnostica, vaccins en medicatie.
 • monster-onderzoeksethiek-itg
  Klinische, epidemiologische en diagnostische studies, secundaire analyses van gezondheidsgegevens en BioSamples, gedragsstudies en alle andere studies waaraan mensen deelnemen, moeten wetenschappelijk en ethisch verantwoord zijn én een maatschappelijke bijdrage leveren.
 • outbreak-guinea-ebola
  In een sterk geïnterconnecteerde wereld blijft het ITG inzetten op innovatie en de ontwikkeling van zijn onderzoekscapaciteit bij uitbraken.
 • covid-19-itm-envelope-1
  Het ITG beschikt over decennialange ervaring in de bestrijding van besmettelijke ziekten en de indamming van epidemieën. We zetten ons volledig in om een einde te maken aan de COVID-19-pandemie die de wereld bedreigt. Daarvoor werken we samen met partners in het binnen- en buitenland.
 • said-centre-de-traitement-ebola
  Ebola is een dodelijke ziekte die in 1976 mede werd ontdekt door onderzoekers van het instituut. Het ITG volgde de daaropvolgende uitbraken op het Afrikaanse continent op de voet op en hielp mee bij nieuwe ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling.

Gerelateerd