antimicrobial-resistance-amr

Antimicrobiële resistentie

Bacteriën konden in de loop der tijd op verschillende manieren resistentie ontwikkelen, waarvan resistentie tegen antibiotica een probleem vormt dat zich over verschillende domeinen uitstrekt.

AMR is een mondiale gezondheidsbedreiging.

Antimicrobiële resistentie (AMR) ontstaat wanneer bacteriën, virussen, schimmels en parasieten zich geleidelijk ontwikkelen en daardoor niet meer op een behandeling reageren. Globalisering, migratie en (medisch) toerisme gaan onvermijdelijk hand in hand met de wereldwijde verspreiding van nieuwe (multi)resistente gemuteerde pathogenen.

Antibioticaresistentie vormt binnen verschillende domeinen een aanhoudend probleem. De ecologische, sanitaire en socio-economische omstandigheden die de verspreiding van antibiotica in de hand werken, zijn er vandaag de dag nog steeds. Door wereldwijde verstedelijking, bevolkingsgroei en migratie zijn ze er in veel gebieden zelfs op achteruitgegaan.

antibioticaresistentie

Bewaking van correct antibioticagebruik

Het is cruciaal om de manieren te veranderen waarop patiënten worden gediagnosticeerd en antibiotica wordt voorgeschreven, gedistribueerd en gebruikt. Daarnaast spelen de diergezondheidszorg en infectiepreventie en -bestrijding in zorginstellingen ook een prominente rol. Adequate diagnose- en behandelingsmogelijkheden zijn schaars. Bovendien zijn antibiotica van ondermaatse kwaliteit vaak op grote schaal verkrijgbaar voor ongeïnformeerde bevolkingsgroepen of worden ze ingezet door niet-erkende of ongeschoolde zorgverleners. Onbehandelbare infecties komen alarmerend vaak voor, mede omdat de onderzoeks- en ontwikkelingspijplijnen in de farmaceutische industrie uiterst beperkt zijn.

amr-lab-aim-course

Wat wij doen

Het ITG coördineert meerdere onderzoeksprojecten om antibioticaresistentie te bestrijden. Een interdisciplinaire aanpak is nodig om deze aanhoudende bedreiging tegen te kunnen gaan. Wetenschappers van het instituut werken mee aan nieuwe diagnostische instrumenten en behandelingsstrategieën voor infectiepreventie en -bestrijding, bevorderen verantwoord antibioticagebruik, en onderzoeken menselijke, sociale en culturele factoren.

Onderzoeksthema's

 • tsetse-fly
  Onvermoeibare inspanningen zijn cruciaal om humane Afrikaanse trypanosomiase, ook bekend als slaapziekte, uit de wereld te elimineren. Al meer dan een eeuw vervult het ITG zijn rol.
 • mosquito-on-human-skin-arboviruses
  Arbovirussen zoals het denguevirus, chikungunya en Zika zijn urgente bedreigingen voor de volksgezondheid in tropische en subtropische gebieden.
 • malaria-muggen-net
  Door inspanningen rond biologische, menselijke en maatschappelijke aspecten van de ziekte te combineren, hoopt het ITG malaria onder controle te krijgen en op de lange termijn te elimineren.
 • paulin-madingi-analyseert-monster-van-slaapziekte-ntd-itg
  Verwaarloosde (tropische) ziekten (NTD's) staan hoog op onze agenda. Het ITG is al jarenlang actief bezig met onderzoek naar NTD's, met name leishmaniase, lepra en slaapziekte.
 • vaccination-ctc
  Vooraleer vaccins of medicatie door de algemene bevolking gebruikt kunnen worden, moeten hun veiligheid en werkzaamheid grondig onderzocht worden, door middel van klinische studies.
 • hiv-test-positief-itg-kliniek
  Het onderzoek van het ITG naar het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) en aids is van onschatbare waarde.
 • larval-sampling-MEMO
  Al meer dan 10 jaar observeert het ITG de aanwezigheid van exotische steekmuggen in België.
 • microscope-monkeypox
  Het ITG volgt de verspreiding van mpox op de voet, zowel in België als in de Democratische Republiek Congo (DRC).
 • vrouwen-nemen-deel-aan-pregact-studie-nazoanga-burkina-faso-seksuele-en-reproductieve-gezondheid-itg
  We werken mee aan betere seksuele en reproductieve gezondheid door wetenschappelijk onderzoek te koppelen aan geavanceerd onderwijs, beleidsondersteuning en capaciteitsversterkende initiatieven.
 • tuberculosis-lab-itm-1
  Het ITG geniet wereldwijde erkenning voor zijn onderzoek naar tuberculose (tbc). De kortere combinatiebehandeling voor resistente tuberculose was een wereldwijde doorbraak. Onze onderzoekers bestuderen nieuwe mogelijkheden voor diagnose- en detectietechnieken, met 's werelds grootste publieke collectie tbc-stammen ter beschikking.
 • plant-in-soil-ecohealth
  EcoHealth is een interdepartementale groep dat onderzoekers met verschillende disciplinaire achtergronden verenigt. We erkennen allemaal dat een alomvattende, systemische aanpak essentieel is om gezondheidsuitdagingen te benaderen die zich op het raakvlak tussen mensen, dieren en hun brede natuurlijke, sociale en politieke omgeving bevinden.
 • bloed-monster-soa-hiv-tests-polikliniek-itg
  Het ITG verstrekt al sinds het begin medische dienstverlening aan personen die ziek van overzeese gebieden terugkeren. Op die manier kon het instituut een diepgaande expertise opbouwen in tropische ziekten, maar ook in soa’s en hiv.
 • nazoanga-marche-antibiotics-study
  Het recht op gezondheid impliceert dat iedereen waar dan ook moet kunnen beschikken over de nodige essentiële gezondheidsproducten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) diagnostica, vaccins en medicatie.
 • monster-onderzoeksethiek-itg
  Klinische, epidemiologische en diagnostische studies, secundaire analyses van gezondheidsgegevens en BioSamples, gedragsstudies en alle andere studies waaraan mensen deelnemen, moeten wetenschappelijk en ethisch verantwoord zijn én een maatschappelijke bijdrage leveren.
 • outbreak-guinea-ebola
  In een sterk geïnterconnecteerde wereld blijft het ITG inzetten op innovatie en de ontwikkeling van zijn onderzoekscapaciteit bij uitbraken.
 • covid-19-itm-envelope-1
  Het ITG beschikt over decennialange ervaring in de bestrijding van besmettelijke ziekten en de indamming van epidemieën. We zetten ons volledig in om een einde te maken aan de COVID-19-pandemie die de wereld bedreigt. Daarvoor werken we samen met partners in het binnen- en buitenland.
 • said-centre-de-traitement-ebola
  Ebola is een dodelijke ziekte die in 1976 mede werd ontdekt door onderzoekers van het instituut. Het ITG volgde de daaropvolgende uitbraken op het Afrikaanse continent op de voet op en hielp mee bij nieuwe ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling.

Gerelateerd