hiv-test-positief-itg-kliniek

Hiv

Het onderzoek van het ITG naar het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) en aids is van onschatbare waarde.

Wij legden de grondslag voor aids- en hiv-onderzoek

De eerste bouwstenen van het onderzoek naar aids en hiv werden in Antwerpen gelegd. Onderzoekers van het instituut ontdekten dat 'slim disease' (een veelvoorkomende vorm van aids in Afrika) hetzelfde was als het virus dat MSM* in het Westen trof. Dankzij de inspanningen van het ITG werd hiv erkend als een ziekte van de Afrikaanse heteroseksuele bevolking die hoofdzakelijk arme mensen treft. Daarnaast ontdekten ze gelijkaardige virussen bij apen (zogenaamde SIV's of simian immunodeficiency viruses) en kregen ze inzichten in de oorsprong van hiv bij chimpansees.

Het ITG fungeert al decennialang als medisch dienstverlener en taboedoorbrekende pleitbezorger van mensen die leven met hiv. Sinds de jaren 80 engageren we ons rond hiv- en aidsgerelateerde kwesties op virologisch, immunologisch, epidemiologisch, preventief, pedagogisch, diagnostisch, therapeutisch én sociaal-maatschappelijk vlak.

*Mannen die seks hebben met mannen

Diensten

Consultatie

De deskundigen van onze kliniek zijn gespecialiseerd in alles wat met soa's en hiv te maken heeft. Maak nu een afspraak.

Maak een afspraak
hiv-ribbon

Onze dienstverlening

Al meer dan 40 jaar biedt het ITG uitgebreide medische en psychosociale zorg aan mensen die leven met hiv.

Ontdek wat we doen

Onze drie departementen vervullen elk hun rol.

Volksgezondheid

We meten en verbeteren de levenskwaliteit van mensen met hiv, met focus op preventie (o.a. PrEP), stigma en kwetsbare groepen.

Klinische Wetenschappen

We voorzien medische dienstverlening en individuele psychosociale begeleiding, organiseren praatgroepen voor mensen met hiv en een jaarlijkse World Aids Day-campagne, onderzoeken innovatieve diagnosetechnieken voor hiv en soa's, en verrichten prevalentiestudies rond soa's en antimicrobiële resistentie, in samenwerking met onze partnerinstellingen.

Biomedische Wetenschappen

We onderzoeken biomedische preventiemethoden (microbiciden), de ontwikkeling van resistentie tegen behandeling, en nieuwe moleculen en strategieën die voor behandeling, preventie of genezing kunnen worden ingezet.

PrEP-clinic

Interessante projecten

 • Be-PrEP-Ared: onze studie naar de doeltreffendheid van PrEP als potentiële preventiestrategie in België

 • Swab2Know: ons project over het gebruik van gratis en anonieme tests voor hiv-preventie

 • HIVSAM - Africans Against HIV: ons project over de implementatie van HIV-preventie en de bevordering van seksuele gezondheid bij migranten van Sub-Sahara-Afrika (SAM) in Vlaanderen.

Onderzoeksthema's

 • antimicrobial-resistance-amr
  Bacteriën konden in de loop der tijd op verschillende manieren resistentie ontwikkelen, waarvan resistentie tegen antibiotica een probleem vormt dat zich over verschillende domeinen uitstrekt.
 • tsetse-fly
  Onvermoeibare inspanningen zijn cruciaal om humane Afrikaanse trypanosomiase, ook bekend als slaapziekte, uit de wereld te elimineren. Al meer dan een eeuw vervult het ITG zijn rol.
 • mosquito-on-human-skin-arboviruses
  Arbovirussen zoals het denguevirus, chikungunya en Zika zijn urgente bedreigingen voor de volksgezondheid in tropische en subtropische gebieden.
 • malaria-muggen-net
  Door inspanningen rond biologische, menselijke en maatschappelijke aspecten van de ziekte te combineren, hoopt het ITG malaria onder controle te krijgen en op de lange termijn te elimineren.
 • paulin-madingi-analyseert-monster-van-slaapziekte-ntd-itg
  Verwaarloosde (tropische) ziekten (NTD's) staan hoog op onze agenda. Het ITG is al jarenlang actief bezig met onderzoek naar NTD's, met name leishmaniase, lepra en slaapziekte.
 • vaccination-ctc
  Vooraleer vaccins of medicatie door de algemene bevolking gebruikt kunnen worden, moeten hun veiligheid en werkzaamheid grondig onderzocht worden, door middel van klinische studies.
 • larval-sampling-MEMO
  Al meer dan 10 jaar observeert het ITG de aanwezigheid van exotische steekmuggen in België.
 • microscope-monkeypox
  Het ITG volgt de verspreiding van mpox op de voet, zowel in België als in de Democratische Republiek Congo (DRC).
 • vrouwen-nemen-deel-aan-pregact-studie-nazoanga-burkina-faso-seksuele-en-reproductieve-gezondheid-itg
  We werken mee aan betere seksuele en reproductieve gezondheid door wetenschappelijk onderzoek te koppelen aan geavanceerd onderwijs, beleidsondersteuning en capaciteitsversterkende initiatieven.
 • tuberculosis-lab-itm-1
  Het ITG geniet wereldwijde erkenning voor zijn onderzoek naar tuberculose (tbc). De kortere combinatiebehandeling voor resistente tuberculose was een wereldwijde doorbraak. Onze onderzoekers bestuderen nieuwe mogelijkheden voor diagnose- en detectietechnieken, met 's werelds grootste publieke collectie tbc-stammen ter beschikking.
 • plant-in-soil-ecohealth
  EcoHealth is een interdepartementale groep dat onderzoekers met verschillende disciplinaire achtergronden verenigt. We erkennen allemaal dat een alomvattende, systemische aanpak essentieel is om gezondheidsuitdagingen te benaderen die zich op het raakvlak tussen mensen, dieren en hun brede natuurlijke, sociale en politieke omgeving bevinden.
 • bloed-monster-soa-hiv-tests-polikliniek-itg
  Het ITG verstrekt al sinds het begin medische dienstverlening aan personen die ziek van overzeese gebieden terugkeren. Op die manier kon het instituut een diepgaande expertise opbouwen in tropische ziekten, maar ook in soa’s en hiv.
 • nazoanga-marche-antibiotics-study
  Het recht op gezondheid impliceert dat iedereen waar dan ook moet kunnen beschikken over de nodige essentiële gezondheidsproducten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) diagnostica, vaccins en medicatie.
 • monster-onderzoeksethiek-itg
  Klinische, epidemiologische en diagnostische studies, secundaire analyses van gezondheidsgegevens en BioSamples, gedragsstudies en alle andere studies waaraan mensen deelnemen, moeten wetenschappelijk en ethisch verantwoord zijn én een maatschappelijke bijdrage leveren.
 • outbreak-guinea-ebola
  In een sterk geïnterconnecteerde wereld blijft het ITG inzetten op innovatie en de ontwikkeling van zijn onderzoekscapaciteit bij uitbraken.
 • covid-19-itm-envelope-1
  Het ITG beschikt over decennialange ervaring in de bestrijding van besmettelijke ziekten en de indamming van epidemieën. We zetten ons volledig in om een einde te maken aan de COVID-19-pandemie die de wereld bedreigt. Daarvoor werken we samen met partners in het binnen- en buitenland.
 • said-centre-de-traitement-ebola
  Ebola is een dodelijke ziekte die in 1976 mede werd ontdekt door onderzoekers van het instituut. Het ITG volgde de daaropvolgende uitbraken op het Afrikaanse continent op de voet op en hielp mee bij nieuwe ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling.

Gerelateerd