THEMA

Arbovirussen

Arbovirussen zijn virale infectieziekten die overgebracht worden door geleedpotigen (arthropoden) o.a. insecten waarbij muggen, teken en zandvliegen de belangrijkste vectoren (overbrengers) zijn. De meest voorkomende symptomen bij infectie zijn koorts, hoofdpijn en algemene malaise. Een aantal van deze virussen kan ook virale hemorragische koorts of virale meningitis/encefalitis veroorzaken.

Het denguevirus komt wereldwijd het meest voor als ziekteverwekker bij de arbovirussen. Andere belangrijke ziekteverwekkers voor de mens zijn chikungunya-, tekenencefalitis-, westnijl-, Krim-Congo-, gele koorts-, zika- en Japanse encefalitisvirus.

Sinds 2014 breidde het ITG haar onderzoekportfolio naar (opnieuw) opkomende tropische virussen uit, met specifieke aandacht voor de moleculaire interactie tussen virus, gastheer en vector in arbovirussen, de ontwikkeling van nieuwe diagnostiek en antivirussen, en detectie van het virus. Zo maakt de Dienst Virologie van het ITG deel uit van het Nationale Referentie Centrum voor Tropische Ziekten en het Nationale Referentie Centrum Arbovirussen om moleculaire virusdiagnostiek en serologische diagnoses te ondersteunen met virusneutralisatietesten.

Het ITG ontwikkelt momenteel in samenwerking met de industrie nieuwe diagnostische tools voor het tegelijkertijd opsporen van een groot aantal arbovirussen en hemorragische virussen. Het runt samenwerkingsprojecten in DR Congo, Peru en Cuba om de arbovirusprevalentie, de ontwikkeling en evaluatie van nieuwe diagnostische tests en interacties tussen denguevirus en gastheer te bekijken.