THEMA

MALARIA

Malaria is een infectieziekte en wordt veroorzaakt door parasieten die via een muggenbeet de bloedbaan binnendringen. Deze ziekte veroorzaakt koorts, rillingen, spierpijn en hoofdpijn, en kan dodelijk zijn als behandeling uitblijft. Malaria is jaarlijks verantwoordelijk voor meer dan 400.000 sterfgevallen. Goede preventieve en therapeutische maatregelen kunnen deze voorkomen.

Onze wetenschappers zetten in op multidisciplinair en innovatief onderzoek om malaria te bestrijden. Het ITG bestudeert de malariaparasieten en de malariamuggen in het labo maar ook in hun leefomgeving. Daarnaast proberen we ziektebestrijding te verbeteren door nieuwe diagnostische sneltesten en evaluatie van behandelingsschema’s. We testen eveneens nieuwe muggenbestrijdingsmiddelen uit. Door in te spelen op de biologische, menselijke en maatschappelijke ketens hopen we om malaria onder controle te houden en zelfs uit te schakelen.

Nieuws