Ga naar hoofdinhoud

ITG maakt 5 nieuwe bestuursleden bekend

Voorzitter Cathy Berx geeft fakkel door

02-06-22

Afbeelding 1/1

Begin december 2021 lanceerde het ITG een oproep voor kandidaten om tot de Raad van Bestuur van het ITG toe te treden. De aanleiding voor de oproep was het verstrijken van 4 bestuurdersmandaten in juli 2022. Uiteindelijk meldden zich 41 kandidaten die na een transparante selectieprocedure herleid werden tot 5 nieuwe bestuursleden. We stellen ze met de gepaste trots voor.

 

Ann Aerts

Ann Aerts is hoofd van de Novartis Foundation, een non-profit organisatie die data, digitale technologie en artificiële intelligentie (AI) inzet om wereldwijde gezondheid en zorg over de hele wereld vorm te geven. Ann behaalde een diploma geneeskunde, een master in volksgezondheid aan de Universiteit van Leuven, België, en een diploma tropische geneeskunde aan het ITG.

Ze legt zich vandaag toe op de innovatie en transformatie van de gezondheidssector, multidisciplinaire samenwerkingen tussen publieke, private en academische sectoren en het benutten van nieuwe technologieën, data en artificiële intelligentie om gezondheidsuitdagingen op te lossen. Voordat ze bij Novartis in dienst trad, was ze o.a. hoofd van de afdeling gezondheidsdiensten van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) en Artsen Zonder Grenzen (AZG). Naast haar huidige rol als hoofd van de Novartis Foundation voert ze verschillende bestuursmandaten uit, o.m. in de Philips Foundation en de UN Broadband Commission for Sustainable Development.

Ann Adriaensen

Ann Adriaensen is secretaris-generaal en directeur Volksgezondheid van pharma.be, de federatie van de innovatieve farma-industrie in België. Ze behaalde een diploma Farmaceutische Wetenschappen aan de KU Leuven.

Door haar werk heeft Ann ervaring opgebouwd in strategie en politieke onderhandelingen met betrekking tot de volksgezondheidsdossiers, goed bestuur, het HR-beleid en het werven van nieuwe leden en partners. Die expertise benutte ze tijdens de COVID-19-pandemie door een continue samenwerking met de regering, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, ziekenhuizen, gezondheidsbeoefenaars (artsen, apothekers, verpleegkundigen,...) en de farmaceutische industrie. Daarnaast oefent ze verschillende externe mandaten uit o.a. bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het Antigifcentrum en Belgian Medicines Verification System Organisation (BeMVO).

Inge Basteleurs

Inge is directeur en eigenaar van Calexin. Via Calexin biedt ze o.m. juridische diensten, bestuursadvies en advies over compliance en data privacy. Ze behaalde diploma’s rechten en bestuurseconomie aan de KU Leuven en een MaNaMa Internationaal & Economisch Recht aan de University College London.

Inge beschikt over meer dan 27 jaar internationale ervaring, vooral op juridisch vlak, maar bouwde daarbij ook expertise op in communicatie, het opzetten van lokale structuren in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Ze was betrokken bij zowel start-ups als multinationals in de farma, gezondheidssector, ziekenhuizen, de academische wereld, het opzetten/opvolgen van klinische samenwerkingsverbanden en bij vzw’s. Ze zette verschillende internationale samenwerkingen op inzake onderzoek naar opleiding over en beheer van ziekten, onder meer in Indië en Afrika (epilepsie). Als bestuurder beschikt Inge over ervaring in zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde vennootschappen.

Luc Broos

Luc Broos stond 16 jaar aan het hoofd van POM Antwerpen, de uitvoerende tak van het sociaaleconomisch beleid van de provincie Antwerpen. Hij is van opleiding econoom en behaalde zijn master in de toegepaste economische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen.

Zijn ervaring situeert zich in algemeen management, strategie en financiën, vastgoed, organisatiestructuur, human resource en commercieel management en beschikt over een zeer uitgebreid netwerk. Hij was vooral actief in de ICT-sector, bescherming van intellectuele eigendomsrechten, business consulting en overheid. Hij is onder meer lid van de Algemene Raad van de Antwerp Management School en zetel in de Raden van Bestuur van NV UBIS en NV BlueChem.

Jo Bury

Jo Bury was tot voor kort algemeen directeur van VIB, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Het VIB is een onderzoeksinstituut voor biowetenschappen waar 1.800 wetenschappers en technici de moleculaire mechanismen bestuderen. Jo Bury is licentiaat in de Farmacie en doctor in de Farmaceutische Wetenschappen (Universiteit Gent). Hij behaalde een MBA-diploma aan de Vlerick School voor Management in Gent.

Na enkele jaren wetenschappelijk onderzoek te hebben verricht op het gebied van atherosclerose, heeft hij carrière gemaakt in het wetenschapsbeleid. Als oprichter en bestuurder van het VIB, beschikt hij over 25 jaar aan ervaring in het leiden van een onderzoekscentrum met wereldambities, zowel inzake basisonderzoek als inzake de economische en maatschappelijke valorisatie ervan. Hij beschikt over expertise in het bestuur van academische instellingen (VIB, Temasek Life Science labs, ...), granting bodies (Hercules, FWO) en bedrijven (Seghers Genetics and Nutrition, Vitamex, Oystershell, ...) en zetelt in tal van adviesraden van internationale excellentiecentra in levenswetenschappen.

Selectieprocedure

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene Raad van het ITG. Reeds in november 2021 werd een selectiecommissie opgericht om de kandidaturen te beoordelen. De selectiecommissie bestond uit enkele leden van de Algemene Raad, die in hun werkzaamheden werden ondersteund door de algemeen beheerder van het ITG en de bestuurssecretaris. Het ITG zocht excellente kandidaten met affiniteit met het ITG. Bij de beoordeling werd bijzondere aandacht besteed aan bestuurservaring, politiek en bestuurlijk netwerk en ervaring met finance, audit en vastgoed. Na een toetsing aan die criteria werden de 41 kandidaten herleid tot 12 personen. Op basis van die gesprekken werd een shortlist van 7 kandidaten opgesteld. Na een tweede interne bespreking werden uiteindelijk de 5 nieuwe bestuursleden aangeduid. Het verloop, de communicatie en de transparantie van de procedure werden geprezen door verschillende kandidaten.

Voorzitter Cathy Berx geeft fakkel door

Na 14 jaar als voorzitter neemt provinciegouverneur Cathy Berx afscheid van de Raad van Bestuur van het ITG. De nieuwe voorzitter wordt aangeduid door de nieuwe Raad van Bestuur. Zijn of haar mandaat zal vanaf 1 januari 2023 ingaan. In de transitieperiode neemt huidig ondervoorzitter Herwig Leirs het voorzitterschap van de Raad van Bestuur op. Het ITG dankt Cathy Berx en de andere afscheidnemende leden, Patricia Lanssiers en Dirk Moens voor hun tomeloze inzet en de grote bijdrage aan het succes van het instituut.

De Raad van Bestuur wordt overzien door de Algemene Raad en bijgestaan door de Wetenschappelijk Raad van Advies van het ITG.

De overige leden van de Raad van Bestuur zijn Roel Coutinho, Steven Serneels, Ajit Shetty, Patricia Supply, Stefaan Van der Borght, Christel Van Geet en Marc-Alain Widdowson.

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND