Ga naar hoofdinhoud

Afrikaanse studenten debatteren met Vlaamse politici over gezondheidszorg

Vijfentwintig masterstudenten gingen met Vlaamse politici in debat over sociale bescherming in de gezondheid.

20-03-17

Afbeelding 1/2 : Het panel met Yasmine Kherbache aan het woord

Vijfentwintig voornamelijk Afrikaanse masterstudenten gingen op 20 maart in debat over sociale bescherming in de gezondheid met Dirk Avonts (Groen!), Yasmine Kherbache (sp.a), Nahima Lanjri (CD&V), Peter Persyn (N-VA) en Lieve Wierinck (Open VLD).

Het debat

Masterstudent Sani Sayadi uit Niger trapte het gesprek af met een vraag over het gebrek aan politiek engagement waar de Afrikaanse studenten in hun thuisland vaak mee te maken krijgen: “Waarom is het in België wel mogelijk om politieke wil te vertalen in concrete actie?” In hun antwoord verwezen de Vlaamse politici onder andere naar de aanwezigheid van een basissolidariteit en druk vanuit sociale bewegingen om tot een systeem van solidaire verzekering voor iedereen te komen. 

“Chronische ziekten zijn een relatief recent fenomeen in Afrika. Hoe zien jullie de toekomst van de gezondheidszorg met een verouderende bevolking en de nood aan meer chronische zorg?”, vroeg Tina Songo-Tokofai uit Togo aan de politici. In haar toelichting waarschuwde Yasmine Kherbache van sp.a om zorg niet te reduceren tot een zuiver economische kwestie.

Fodé Cisse uit Guinee, een land dat recent zwaar getroffen werd door ebola, peilde naar de meningen over de rol van de mutualiteiten. Peter Persyn (N-VA) wees op de nood om administratieve kosten te besparen, terwijl Nahima Lanjiri (CD&V) de mogelijkheden van digitalisering en de rol van mutualiteiten als spreekbuis van de patiënten benadrukte.

Adalbert Tchetchia uit Kameroen vroeg tot slot of er in België voldoende draagvlak is om ontwikkelingssamenwerking met Afrika verder te zetten. Volgens Lieve Wierinck (Open VLD) staat solidariteit buiten kijf en gaan tropische ziekten in onze geglobaliseerde wereld iedereen aan. Dirk Avonts (Groen!) voegde daar wel aan toe dat er zelfs tussen landen binnen de Europese Unie een gebrek aan solidariteit bestaat. 

Prof. Bart Criel van het ITG organiseerde het debat: “We verwachten zeker geen copy-paste van België naar Afrika, maar we hopen wel dat onze studenten in het debat inspiratie hebben opgedaan waar ze in hun werk in hun thuisland gebruik van kunnen maken.”

De Master in Public Health aan het ITG

De Master in Public Health (MPH) aan het ITG wordt afwisselend in het Frans en in het Engels georganiseerd. Dit academiejaar is de MPH Franstalig. De meeste studenten komen uit Franstalig Afrika, maar er zijn er ook een paar uit Madagaskar en Haïti. In de grote meerderheid gaat het om artsen die middle-management posities bekleden in de publieke gezondheidszorgsector van hun land, in nationale ziektebestrijdingsprogramma’s, of in internationale ngo’s. 

De MPH-cursus biedt studenten de nodige theoretische inzichten, feitelijke kennis en methodologische instrumenten om hun nationale gezondheidssystemen beter te managen. Eigen ervaringen en internationale uitwisselingen in de klas zelf (met dit jaar 15 nationaliteiten) staan daarbij centraal. De MPH, die inmiddels meer dan 50 jaar bestaat, werd in 2016 vrij uitzonderlijk door de NVAO  (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) over de hele lijn als excellent geëvalueerd.

Het debat van 20 maart was onderdeel van een lespakket over sociale bescherming in de gezondheid. De studenten bezochten daarbij onder andere het RIZIV, het Ministerie van Sociale Zaken, een ziekenfonds en middenveldorganisaties betrokken bij de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Daarnaast keken de studenten ook in kleine groepen naar de situatie rond sociale bescherming in hun thuisland.

De MPH-module legt sterk de nadruk op de rol van de politiek en het belang van politieke keuzes in de uitbouw van adequate sociale bescherming. Het debat tussen politici en studenten bood daarom de gelegenheid om het brede maatschappelijke kader te bespreken waarin sociale bescherming tot ontwikkeling kan komen, evenals de grenzen aan ons sociaal model en de vele uitdagingen waar het vandaag voor staat.

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND