Ga naar hoofdinhoud

ALERRT blijven

Klinisch onderzoek en datamanagement tijdens een epidemie

27-09-18

Afbeelding 1/1 : Johan van Griensven en Harry van Loen

In mei 2018 bracht een uitbraak van ebola in het noordwesten van de Democratische Republiek Congo wederom de noodzaak van een snelle reactie op een uitbraak aan het licht. Het ITG draagt een steentje bij in wereldwijde samenwerkingsverbanden om interventies tijdens een epidemie te verbeteren. Zo’n coalitie is de African CoaLition for Epidemic Research, Response and Training (ALERRT), die in maart 2018 officieel van start ging voor vijf jaar.

De 21 partnerorganisaties, waaronder het ITG, omschrijven zichzelf als ‘een multidisciplinair consortium dat een klinisch onderzoeksnetwerk gericht op patiënten opbouwt om een antwoord te geven op de epidemieën in Afrika ten zuiden van de Sahara’. Van de zeven werkgroepen speelt het ITG een leidinggevende rol in de werkgroep ICT en Datamanagement (DM) en neemt het Instituut deel aan het klinisch onderzoeksplatform, twee gebieden waarbinnen onze ervaring en onze hechte historische banden met Afrikaanse partners veel invloed kunnen hebben.

P³-artikel

Logo van het P³-magazine

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in de 7de editie van het P³-magazine, dat twee maal per jaar verschijnt.

Prof. Johan van Griensven vertegenwoordigt het ITG tijdens de algemene vergadering van ALERRT en leidt het ITG-team dat betrokken is bij het klinisch onderzoeksplatform: “We weten door onze ervaring met de ebola-epidemieën dat het voor het ITG essentieel is deel uit te maken van het ALERRT-netwerk. We zullen ons de komende vijf jaar richten op de gebieden die toen moeilijk bleken. Bijvoorbeeld, tijdens het opzetten en uitvoeren van klinisch onderzoek waren de knelpunten in regelgevende en ethische commissies lastig, die hebben ons kostbare tijd gekost.”

Van Griensven legt uit dat de inspanningen tijdens epidemieën zich in het verleden concentreerden op een humanitair antwoord, het onder controle brengen van de ziekte en een essentieel onderdeel: het redden van levens.

“Helaas is er van oudsher wantrouwen tussen humanitaire organisaties en onderzoekers. Men vond vaak dat onderzoek in de weg stond van het belangrijke doel levens te redden, maar de recente epidemieën hebben aangetoond dat we in staat moeten zijn onderzoek te doen tijdens een epidemie om vaccins, nieuwe diagnostische middelen en behandelingen te ontwikkelen waardoor we meer levens kunnen redden. Een consortium als ALERRT probeert deze dynamiek te veranderen zodat we samen kunnen werken aan een snel antwoord op alle fronten.”

Een ander gebied waardoor de reactie op uitbraken van besmettelijke ziekten enorm kan verbeteren, is informatiesystemen en datamanagement. Daarom is het ITG voortrekker op het gebied van het ICT en datamanagement-werkpakket.

“Bij elk onderzoek zijn cleane en accurate gegevenssets essentieel. Bij klinisch onderzoek moet je er ook zorg voor dragen dat dataverwerking en -management voldoen aan Good Clinical Practice en regelgeving”, zegt Harry van Loen van de Clinical Trials Unit van het ITG. “Wij concentreren ons in ons werkpakket op de voorbereiding van datamanagement-documentatie. Dit kunnen bijvoorbeeld standard operating procedures of datamanagementplannen zijn, en op het opbouwen van capaciteit bij onze Afrikaanse partners. Onze grootste uitdaging zit in de gebieden van bestaande kennis en ervaring en in het creëren van bewustwording van de hele datamanagement- workflow, de te leveren producten, kwaliteitszorg en benodigde tijd. Daarom willen we hieraan bouwen met onze consortiumpartners. Dat zorgt er ook voor dat de technologische systemen die nodig zijn om klinisch onderzoek te ondersteunen in omgevingen die over weinig middelen beschikken snel in gang worden gezet als er een uitbraak is.”

Het ITG hoopt op deze manier op twee fronten een belangrijke bijdrage te leveren aan de voornaamste doelstellingen van het consortium, samen met 20 andere partnerorganisaties in 13 landen (negen Afrikaanse en vier Europese). Het consortium heeft een subsidie van €10 miljoen ontvangen van het European and Developing Countries Clinical Trial Partnership (samenwerking tussen Europese en ontwikkelingslanden voor klinisch onderzoek) voor vijf jaar.

Lees meer over het ALERRT-consortium op www.alerrt.global

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND