Ga naar hoofdinhoud

België voorop in de strijd tegen de handel in vervalste medicijnen

ITM’s expertise contributed to the Belgium-led, newly-approved UNODC resolution

20-10-20

Afbeelding 1/1

Via de kaderovereenkomst met het Directoraat-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) verleent het ITG al vele jaren beleidsondersteuning aan Belgische instellingen op het gebied van geneesmiddelen van slechte kwaliteit. We zijn blij dat onze expertise heeft bijgedragen aan de door België geleide, onlangs goedgekeurde resolutie van het Bureau van de Verenigde Naties voor Drugs- en Misdaadbestrijding (UNODC), getitield 'Preventie en bestrijding van de productie van en de handel in vervalste medische producten, als een transnationale georganiseerde misdaad'. Raffaella Ravinetto, onderzoeker en beleidsadviseur bij het ITG: "Medicijnen van slechte kwaliteit bedreigen de volksgezondheid en de gezondheidssystemen, met name in slecht gereguleerde omgevingen. Terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie essentieel werk verricht om het toezicht op de regelgeving overal te versterken, zal de nieuwe UNODC-resolutie helpen om de vervalsing van medische producten door de georganiseerde misdaad te bestrijden. We hebben een multidisciplinaire en multilaterale aanpak nodig om ervoor te zorgen dat iedereen geneesmiddelen krijgt waarop we kunnen vertrouwen".

 

De tiende Conferentie van Partijen (COP10) bij het VN-Verdrag inzake transnationale georganiseerde misdaad (UNTOC) heeft een Belgische resolutie aangenomen die gericht is op de strijd tegen het vervaardigen en verhandelen van vervalste medische producten. Het verhandelen van vervalste medicijnen en medische producten is een zeer lucratieve handel. Dit nam alleen maar toe door de COVID19-pandemie, aangezien de vraag naar dergelijke producten exponentieel is toegenomen. Wereldwijd zijn de meest kwetsbaren de eersten die hieronder lijden.

België heeft een lange traditie in het succesvol bestrijden van dergelijke smokkelwaar. Ook de gevestigde farmaceutische sector waarschuwt al lang voor de dreiging en gevaren van vervalste medicijnen voor de samenleving.

De resolutie die vandaag werd aangenomen hanteert een transversale benadering en was het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de FOD Buitenlandse Zaken, Justitie, het Belgisch Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten en het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

De resolutie moet leiden tot een degelijk internationaal normatief kader. Het is belangrijk dat de internationale gemeenschap deze misdrijven erkent als ernstige misdrijven die moeten aangepakt worden binnen het toepassingsgebied van het UNTOC-verdrag. Het verdrag is het ideale en geschikte forum om de internationale samenwerking te bevorderen en de nationale inspanningen te versterken om de criminele activiteiten van illegale handel in vervalste medische producten te voorkomen en te bestrijden.

Er is hiervoor ook behoefte aan een efficiënte uitwisseling van informatie en best practises tussen ordediensten, wetgevende en gerechtelijke autoriteiten zodat deze misdrijven beter voorkomen, opgespoord en vervolgd kunnen worden. UNODC kan hierbij een belangrijke coördinerende rol spelen ten dienste van de lidstaten.

Alleen door intensieve internationale samenwerking kunnen we samen met succes deze toenemende en uiterst schadelijke criminele activiteit bestrijden

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND