Ga naar hoofdinhoud

Bereken of preventieve rabiësvaccinatie aangewezen is

Een nieuwe applicatie van het ITG beoordeelt het risico dat een reiziger loopt.

08-09-20

Afbeelding 1/1 : Vechtende honden

Het ITG heeft een applicatie ontwikkeld die op een eenvoudige manier berekent of een reiziger in aanmerking komt voor preventieve rabiësvaccinatie. De applicatie maakt gebruik van een puntensysteem. Bij een score van drie of meer is preventieve vaccinatie aangewezen, bij een lagere score wordt in het algemeen niet gevaccineerd.

Uit onderzoek blijkt dat reizigers veel vaker een beet oplopen waarvoor post-expositie-behandeling nodig is dan dat ze besmet worden met hepatitis A of buiktyfus. Toch worden reizigers die een mogelijk risico zullen lopen niet altijd tegen rabiës gevaccineerd.

Op basis van gegevens uit recente studies weegt het systeem verschillende risicofactoren voor elk individu af. De leeftijd van de reiziger, de duur van de reis, eventuele toekomstige reizen en risicovolle activiteiten, zoals joggen, fietsen of het bezoek aan een apenpark, worden in rekening gebracht.

De applicatie houdt ook rekening met de afstand tot een beschikbaar vaccin. Preventieve vaccinatie voor de reis is zeker belangrijk als duidelijk is dat een reiziger niet snel (binnen de 48 uur) na een gelopen risico de nodige vaccinaties en antistoffen kan krijgen, zoals bij een hondenbeet. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een zeer afgelegen verblijf of bij een lange trektocht in de bergen, waarbij niet binnen een of enkele dagen medische hulp beschikbaar is.

Om het systeem verder te verbeteren worden enkele feedbackvragen gesteld. Het toepassen van de score om hoogrisico-reizigers te identificeren zou er toe moeten leiden dat zij vaker gevaccineerd worden en dus beter beschermd op reis vertrekken.

Link

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND