Ga naar hoofdinhoud

De aandacht voor vrouwen verdwijnt zodra ze bevallen

Gebrek aan postpartumzorg voor moeders in gezondheidscentra in sub-Saharaans Afrika

24-10-19

Afbeelding 1/1 : Copyright Pieter Ten Hoopen/LSHTM

Het gebrek aan zorg voor moeders die pas zijn bevallen in een medische instelling brengt het welzijn en de gezondheid van vrouwen in sub-Saharaans Afrika ernstig in gevaar. Uit een studie, gepubliceerd door een internationaal team van experten, blijkt dat drie op tien moeders in meer dan 30 landen in de regio geen medische check-up krijgen als ze hun zorginstelling verlaten. Het percentage ligt zelfs nog hoger in landen als Eswatini (voormalig Swaziland) en Tsjaad. Dit is alarmerend, omdat moedersterfte meestal gebeurt bij de bevalling of kort daarna. De studie, gepubliceerd in PLOS Medicine, werd uitgevoerd door onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen, de London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), het Guttmacher Institute in New York en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Genève.

Door aanhoudende en efficiënte mondiale druk bevallen steeds meer vrouwen wereldwijd in medische instellingen. Na de bevalling blijken moeders echter niet altijd de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Dit is met name het geval in sub-Saharaanse landen , waar sterfte onder moeders en pasgeborenen het hoogst is, ondanks de snelle toename van bevallingen in medische centra. De postpartum-fase is van cruciaal belang in het leven van moeders en pasgeborenen en aangepaste postpartumzorg kan dan ook een aanzienlijk deel van de moedersterfte voorkomen.

“Het is bemoedigend dat meer vrouwen ervoor kiezen om in een gezondheidsinstelling te bevallen, vooral omdat levensreddende medische interventies zoals keizersneden en bloedtransfusies niet thuis kunnen plaatsvinden,” zegt Dr. Lenka Benova, ITG-onderzoeker en eerste auteur van deze studie. Benova is een van de onderzoekers die drie jaar geleden meewerkte aan een artikel waarin werd aangetoond dat vrouwen in lage- en middeninkomenslanden de zorginstelling reeds verlaten enkele uren na de bevalling. Prof. Oona Campbell van LSHTM, senior auteur van beide studies, voegt eraan toe: “In landen waar vrouwen de gezondheidsinstelling vijf tot zes uur na de bevalling verlaten, is het van levensbelang dat ze routinematig een postpartumcontrole krijgen voordat ze worden ontslagen en dat deze zorg ook daarna wordt verdergezet. Waar we nu getuige van zijn, is dat de kwaliteit van de postpartumzorg die vrouwen na de bevalling ontvangen, ondermaats is.” De onderzoekers analyseerden postpartumzorg bij meer dan 130.000 vrouwen, en hielden rekening met risicofactoren zoals keizersneden.

De meest recente aanbevelingen van de WHO in verband met postnatale zorg voor moeders en pasgeborenen dateren van 2013 en hebben onder meer betrekking op het aantal en de plaatsen van postnatale contacten, de evaluatie van moeders en pasgeborenen om complicaties op te sporen en de inhoud van postnatale zorg tot zes weken na de geboorte. Deze aanbevelingen worden momenteel bijgewerkt. “We zien vaak dat de aandacht van de gezondheidszorg verschuift naar de baby van zodra een vrouw is bevallen,” zegt Dr. Etienne Langlois van de WHO en één van de mede-auteurs. “In het licht van de update van de postnatale zorgaanbevelingen door de WHO, leveren de bevindingen van deze studie cruciaal bewijs die het belang van en de behoefte aan hoogwaardige postnatale zorg voor zowel pasgeborenen als hun moeders in zorginstellingen benadrukken,” vervolgt Langlois.

“Doorheen de jaren hebben we gefocust op het essentiële belang van zorgkwaliteit tijdens de zwangerschap en het bevallingsproces, maar het is noodzakelijk om ook na de bevalling voor moeders te zorgen. We hebben ze uit hun huizen gehaald en hen de weg getoond naar de medische instellingen. Nu is het onze verantwoordelijkheid om erover te waken dat ze de zorg krijgen die ze nodig hebben. We moeten daarom nauwlettend opvolgen wat er gebeurt in de uren, dagen en weken na de bevalling,” besluit Benova.

Link naar paper: https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002943

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND