Ga naar hoofdinhoud

Het ITG blijft inzetten op capaciteitsversterking

Tot de 12 partnerlanden horen nu ook Rwanda en Nepal

08-04-22

Afbeelding 1/1 : Dr. Dalila Martinez van partnerinstituut IMTAvH in Peru behandelt een patiënt met leishmaniasis.

In februari kreeg het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen bevestiging dat de Belgische Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) het nieuwe meerjarenprogramma 2022-2026 goedkeurde. Dit nieuwe meerjarenprogramma is goed voor een bedrag van 70 miljoen euro. Het ITG zet deze financiering in voor capaciteitsversterking van 24 partnerinstellingen.

Sinds 1998 mag het ITG rekenen op ontwikkelingssamenwerkingsakkoorden met DGD. Dankzij de subsidies van DGD, realiseert het ITG een geheel aan projecten en versterkt het onderzoek, onderwijs en beleid op individueel en institutioneel niveau bij haar partners. Het ultieme doel van de samenwerking is om de gezondheidssituatie van de bevolking in de betrokken landen te verbeteren. Het werk van het ITG is gebaseerd op de noden en vragen geformuleerd door de partners.

Capaciteitsversterking op het niveau van de partner

Capaciteitsversterking gebeurt op verschillende niveaus. ITG ondersteunt de verbetering van basisinfrastructuur en kennis, het voeren van gezamenlijk onderzoek en onderwijs en het vertalen van onderzoeksresultaten naar het beleid. De partners zijn afkomstig uit twaalf landen, waarvan zeven uit Afrika, drie uit Azië en twee uit Latijns-Amerika.

Twee nieuwe partnerlanden

Ten opzichte van de het vorige programma (2017-2021) komen er twee nieuwe landen bij: Rwanda en Nepal.

Dr. Leen Rigouts is onderzoeker bij de Dienst Mycobacteriologie en coördineert het FA5-landenprogramma van Rwanda. Ze vertelt dat de nieuwe overeenkomst tussen het ITG enerzijds en het Rwanda Biomedical Center en de Rwanda Universiteit anderzijds, enthousiast onthaald werd door de beleidsmakers en de Minister van Volksgezondheid. “Het programma streeft naar versterking van onderzoek en dienstverlening in het veld van tuberculose, malaria, wormziekten, correct gebruik van antibiotica, vaccinontwikkeling en -uitrol.”

“Dit nieuwe project betekent de bezegeling van een jarenlange succesvolle samenwerking met onze partnerinstituten”, zegt Kristien Cloots, onderzoeker bij de afdeling Volksgezondheid en coördinator van het FA5-landenprogramma van Nepal. “Tegelijkertijd betekent deze structurele investering voor de volgende vijf jaar een stabiel platform dat verdere investeringen zal aantrekken. Op deze manier kunnen we op een duurzame manier werken aan een beter beleid rond verwaarloosde infectieziekten en de impact van het klimaat hierop”, voegt Kristien nog toe.

Partnerlanden

 • Benin
 • Burkina Faso
 • DRC
 • Ethiopië
 • Guinee
 • Rwanda
 • Zuid-Afrika
 • Cuba
 • Nepal
 • Peru
 • Cambodia
 • Vietnam

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND