Ga naar hoofdinhoud

Digitale tools om actoren van zorgsystemen beter op elkaar af te stemmen

Een nieuw, op mensen gericht, gezondheidsinitiatief in Tanzania.

16-08-19

Afbeelding 1/1 : Apotheek in Tanzania

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen neemt deel aan Afya-Tek, een reactieve, digitale toepassing voor het Tanzaniaans gezondheidsstelsel, waarbij nieuwe technologieën zorgverleners op nauwer samenbrengen. Afya-Tek is een consortium van partners uit diverse sectoren, gefinancierd door de Fondation Botnar in Basel. ITG is verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie van de integratie van deze technologieën in het gezondheidszorgsysteem.

De belangrijkste actoren van het lokale gezondheidsstelsel in Tanzania zijn onvoldoende met elkaar verbonden en dat leidt tot informatielekken en zorgt voor vertragingen in tijdige toegang tot zorg. Afya-Tek zal werken aan een betere coördinatie tussen zorgverleners in de eerstelijns gezondheidscentra en plaatselijke private leveranciers van geneesmiddelen. Hierdoor zal de besluitvorming en de kwaliteit binnen het zorgspectrum verbeteren, zodat patiënten snel toegang hebben tot zorg en onnodige verwijzingen vermeden worden. Afya-Tek wil verder het welzijn van kinderen, adolescenten en hun families in het Kibaha-district verbeteren tegen 2021. Deze digitale aanpak zal namelijk resulteren in een beter case management door een efficiëntere coördinatie van openbare en private zorgaanbieders op lokaal niveau.

 “Bij dit project zijn zowel operationele als onderzoekspartners betrokken; we hebben lokale uitvoerders en antropologen, technologische vernieuwers en onderzoekers van gezondheidssystemen,” zegt ITG-medewerker en co-onderzoeker van het project, Nandini D. P. Sarkar. “Het ITG is enthousiast over het gebruik van formatief onderzoek, maar vooral van realistische evaluatie in dit project. We zullen niet alleen vragen: ‘Werkt deze samen opgezette digitale gezondheidsinterventie?’, maar ook ‘Hoe of waarom werkt ze, voor wie en in welke omstandigheden?’. We hopen hiermee te begrijpen op welke manier we een digitale oplossing kunnen ontwikkelen die de verwijsdiensten en de continuïteit van de patiëntenzorg in Tanzania verbeteren.”

Het initiatief is het eerste in zijn soort waarbij opkomende digitale tools benut worden om de actoren van het gezondheidssysteem beter op elkaar af te stemmen via o.a. voorspellende analyses en biometrische identificatie. Het project zal ook de haalbaarheid nagaan van een toekomstige integratie van gezondheidsassistenten aangestuurd door artificiële intelligentie.

Digitale technologieën en hun toepassing in de gezondheidszorg kunnen zorgen voor meer efficiëntie, vermindering van het totale kostenplaatje en kunnen bovendien de werklast van zorgpersoneel stroomlijnen. Het digitaliseren van de informatiestroom kan de coördinatie tussen de verschillende niveaus en providers binnen het zorgcontinuüm verbeteren en preventieve en curatieve zorg dichter bij de gemeenschap brengen, waardoor de totale zorgsector in Tanzania wordt versterkt.

Professor Koen Peeters is hoofdonderzoeker van dit ITG-project: “Afya-Tek is een innovatief digitaal gezondheidsprogramma dat erg nauw samenwerkt met de bevolking van Tanzania. Door het gebruik van complexiteit-gestuurd onderzoek en -evaluatie hopen we universele leerresultaten te genereren over mogelijke digitale gezondheidsoplossingen voor het verbeteren van gezondheidssystemen en gezondheidsresultaten in Tanzania en daarbuiten."

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND