Ga naar hoofdinhoud

Evidence-based gezondheidszorg in de DRC en Oeganda

02-08-16 15:44

Afbeelding 1/1 : foto van een groep mensen

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (ITG) heeft samen met Afrikaanse partnerorganisaties twee EU-gefinancierde projecten opgestart die zullen bijdragen aan de capaciteitsversterking van instituten voor volksgezondheid in de Democratische Republiek Congo (DRC) en Oeganda. De RIPSEC- en SPEED-projecten zullen degelijke wetenschappelijk onderbouwde analyses en advies aanleveren en worden gefinancierd door het Directoraat-Generaal EuropeAid van de Europese Commissie.

"Wetenschappelijk onderbouwde  beleidsanalyses en advies zijn belangrijke ingrediënten voor het uitbouwen van een goede en doelmatige gezondheidszorg. Wij stellen onze expertise ter beschikking van onze partnerinstituten in de DRC en Oeganda om zo te komen tot een gezondheidszorg die beter beantwoordt aan de behoeften van de bevolking," aldus prof. Bart Criel van het ITG.

RIPSEC: Renforcement Institutionnel pour des Politiques de Santé basées sur l’Evidence au Congo

Op 25 maart 2015 ging RIPSEC officieel van start in Kinshasa, de hoofdstad van de DRC. Een consortium van vier Congolese instituten (volksgezondheidsinstituten uit Kinshasa, Lubumbashi en Bukavu en het biomedisch onderzoekscentrum INRB), de Marokkaanse Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) en het ITG werken hierin samen. Prof. Bart Criel van het Departement Volksgezondheid van het ITG coordineert dit 5-jarig project, waarin de EU 4 miljoen euro investeert.
Er wordt enerzijds een autonoom kenniscentrum in de DRC opgestart, geïnspireerd op het Belgische model van het KCE. Daarnaast worden er ook nog vier model-gezondheidsdistricten ontwikkeld. Deze districten worden ook onderzoeks- en opleidingslocaties voor Congolese gezondheidszorgmanagers, die zich verder willen bekwamen in organisatie en beheer van lokale gezondheidssystemen. Een breed scala aan activiteiten van capaciteitsversterking voor de vier Congolese instituten en hun personeel zijn ook onderdeel van het project.

SPEED: Supporting Policy Engagements for Evidence-based Decisions

Het SPEED-project wordt gecoördineerd door de Oegandese Makerere University School of Public Health (MakSPH), al jaren een institutionele partner van het ITG. Het project werd op donderdag 19 maart voorgesteld in de Oegandese hoofdstad Kampala.

Experts uit Antwerpen zullen de ontwikkeling van een innovatief “Fellowship Programme of Health Systems Management (FPHSM)” ondersteunen. Dit programma is het resultaat van de institutionele samenwerking tussen het ITG en MakSPH en richt zich specifiek op managers van zorgsystemen met een master in de volksgezondheid. De meesten van hen werken in de publieke Oegandese gezondheidszorg, vaak in erg afgelegen gebieden. Zij hebben nood aan ondersteuning en coaching bij hun ambitieuze taak om goede zorg te organiseren. Dit gemengde opleidingsprogramma, gespreid over 2 jaar, wisselt een week lessen in klasverband af met 3 maanden veldwerk in de instelling van de betrokken manager. Hij/zij verricht daar actieonderzoek gericht op het oplossen van problemen in de lokale gezondheidszorg.

Volksgezondheidsdeskundigen van het ITG zullen verder ook bijdragen aan de structurele uitbouw van wetenschappelijke beleidsanalyses binnen de schoot van MakSPH, het uitvoeren van terreinonderzoek en het schrijven  van wetenschappelijke artikels.

 

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND