Ga naar hoofdinhoud

VRUCHTBARE DISCUSSIES OVER GEZONDHEID VAN MIGRANTEN

Verslag van een boeiend interdisciplinair seminarie

30-04-19

Afbeelding 1/2

Meer dan 150 experts kwamen kort na Pasen naar een seminarie over migratie en gezondheid, mede georganiseerd door het ITG en het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) van de Universiteit Antwerpen.

Academici, dienstverleners en beleidsmakers dachten na over actuele hiaten in onderzoek en praktijk, en over toekomstige onderzoeks-noden, prioriteiten en hindernissen. Verscheidene recente nieuwkomers deelden hun eerste ervaringen met Belgische gezondheidszorgstelsels. Een levendig panelgesprek sloot dit evenement af.

Migranten en etnische minderheden hebben uiteenlopende gezondheidsbehoeften, die beïnvloed worden door hun juridische en sociaal-economische situatie, die soms gezondheidsstelsels, -beleid en -praktijk in de ontvangstlanden op de proef stelt. "We ontvingen veel nuttige input van een scala aan verschillende actoren waardoor we nu nadenken over toekomstige gezamenlijke onderzoeksinitiatieven," zei dr. Christiana Nöstlinger van het organiserend comité bij ITG. De resultaten van dit seminarie worden met alle deelnemers gedeeld als eerste stap naar het ontplooien van meer interactie en samenwerking.

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND