Ga naar hoofdinhoud

Georgia on Their Mind

Bruno Marchal en Ariadna Nebot Giralt dragen bij aan beter tuberculosezorg in Georgië

12-04-18

Afbeelding 1/1 : Bruno Marchal en Ariadna Nebot Giralt

Gelegen op de overgang van Oost-Europa naar West-Azië, is Georgië een goed bewaard geheim, zelfs voor fervente reizigers. Nog minder mensen associëren dit land van bijna vier miljoen inwoners met het ITG, vooral omdat het nu niet bepaald een tropisch land is. Toch werken Bruno Marchal en Ariadna Nebot Giralt van het ITG samen met Georgische gezondheidswerkers en beleidsmakers om de zorg voor tuberculosepatiënten te verbeteren.

Onder infectieziekten is tuberculose (tbc) doodsoorzaak nummer één met bijna 1,5 miljoen sterfgevallen per jaar. De meeste mensen die getroffen worden door tbc leven in ontwikkelingslanden, maar de ziekte komt ook vaak voor in landen van de vroegere Sovjet-Unie. Georgië heeft een hoog percentage nieuwe tbc-gevallen en het succespercentage van behandeling is relatief laag. Vanwege lage therapietrouw zijn meer dan één op de tien tuberculosepatiënten resistent tegen eerstelijnsgeneesmiddelen.

P³-artikel

Logo van het P³-magazine

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in de 6de editie van het P³-magazine, dat twee maal per jaar verschijnt.

“Georgië veranderde snel na de val van het IJzeren Gordijn”, legt prof. Bruno Marchal, hoofd van de Dienst Gezondheidssystemen van het Departement Volksgezondheid uit. “Het gezondheidssysteem onderging een aantal dramatische hervormingen, wat leidde tot een volledige privatisering en deregulering van de gezondheidssector.” Zijn collega Ariadna Nebot Giralt voegt toe: “Private-for-profit-providers zijn verantwoordelijk voor de meeste tbc-zorg en -preventie. De langetermijnbehandeling die tbc-patiënten nodig hebben, is niet noodzakelijk een prioriteit voor hen.”

Om de privésector te stimuleren zich beter in te zetten voor tuberculosezorg, hebben Georgische beleidsmakers hun hoop gevestigd op resultaatsgerelateerde financiering (RBF). ITG’s Georgische partner, Curatio International Foundation, besloot beroep te doen op externe expertise om dit proces te begeleiden. Het ITG, de Queen Margaret University en de London School of Hygiene and Tropical Medicine, werken mee aan een onderzoeksproject van 48 maanden. Results4TB helpt de overheid bij het ontwikkelen van een betalingsschema voor aanbieders van tbczorg. Het project loopt tot 2021 en wordt gefi nancierd door het Brits ministerie van Internationale Ontwikkeling, de Economic and Social Research Council, de Medical Research Council en de Wellcome Trust.

Bruno en Ariadna werden gevraagd hun ervaring in realist evaluation in te zetten. “We helpen om een beter inzicht te krijgen in het beleidsproces en de problemen die moeten worden aangepakt in tbc-zorg. De kracht van realist evaluation ligt in de ontwikkeling van een gedetailleerde en evoluerende hypothese die ten grondslag ligt aan het beleid met de betrokken actoren, waarbij hun standpunten worden vergeleken met het bestaande bewijsmateriaal”, zegt Bruno. “Daarbij begin je in te zien dat dit geen simpel beleid is om een simpel probleem aan te pakken.”

Ariadna knikt en vervolgt: “We hebben de beleidsmakers betrokken bij een gedetailleerde probleemanalyse, waardoor ze zagen dat RBF slechts een deel van de oplossing is. Als gevolg daarvan hebben ze onder meer hun beleid verbreed naar andere interventies, zoals bijscholing en het reorganiseren van de dienstverlening door taakverschuivingen.”

Een bijzonder voordeel was dat, in tegenstelling tot vele andere projecten, Bruno en Ariadna vanaf het begin betrokken waren bij het ontwerpen van de theorie-geïnformeerde interventie. Ze zullen ook het algemene ontwerp van de evaluatie van de impact en de kosten van het beleid en van de onderliggende mechanismen begeleiden.

“Het uitwerken van de introductie van een nieuw beleid biedt op zich al een aantal uitdagingen”, besluit Bruno. “Bovendien zal wat een rechtlijnig beleid lijkt, onderdeel worden van een complex gezondheidszorgsysteem. Results4TB zal daarom tonen hoe ook realist evaluation werkt bij het begeleiden van complexe interventies.”

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND