Ga naar hoofdinhoud

Reislustige Belgen hebben meer gezondheidsinformatie nodig

De komende vijf jaar werkt het ITG samen met de Vlaamse Overheid aan een breder aanbod gezondheidsinformatie voor de steeds vaker reizende Belg.

29-01-19

Afbeelding 1/1

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) heeft de grootste reiskliniek van Vlaanderen en is sinds 2014 partner van de Vlaamse Overheid op het gebied van reisgeneeskunde. In januari 2019 keurde de Vlaamse Regering een nieuwe beheersovereenkomst goed voor 2019-2023. De komende vijf jaar werkt het ITG samen met partners aan een breder aanbod gezondheidsinformatie voor de steeds vaker reizende Belg.

Steeds meer Belgen gaan op reis en er is een trend om al maar verdere bestemmingen te kiezen. Het ITG kreeg in 2010 nog ongeveer 16.500 reizigers op consultatie, een aantal dat in 2018 naar bijna 20.000 reizigers gestegen is. Het aantal toegediende vaccinaties steeg in diezelfde periode van meer dan 35.000 naar meer dan 45.000 spuitjes.

Via internationale uitwisselingsprojecten stijgt het aantal studenten dat buitenlandse ervaring opdoet, binnen en buiten Europa. De groep mensen die familieleden in het land van herkomst gaat opzoeken wordt ook steeds groter. Daarnaast is er ook steeds vaker een aangepast aanbod voor ouderen, andersvaliden of mensen met een immuunstoornis, die door de verbeterde controle van bepaalde ziekten meer op reis vertrekken.

“Het aanbod van gezondheidsinformatie vanuit de medische sector houdt echter geen gelijke tred met deze evoluties. Er is heel wat kennis rond reisgeneeskunde, maar die is niet voor iedereen altijd even gemakkelijk te vinden. Ook zijn niet alle professionals die in contact komen met reizigers voldoende opgeleid om reizigers een individueel aangepast en up-to-date gezondheidsadvies te geven”, zegt dr. Patrick Soentjens, hoofd van de reiskliniek van het ITG.

Het ITG volgt de laatste evoluties op het vlak van reisgeneeskunde en van acute uitbraken en vertaalt die informatie naar aanbevelingen voor reizigers. Onder andere de website (www.reisgeneeskunde.be) waar die informatie steeds up-to-date terug te vinden is, wordt de komende maanden stevig onder handen genomen.

ITG-experts coördineren ook de federale Wetenschappelijke Studiegroep Reisgeneeskunde en zetelen in meerdere federale en Vlaamse overlegorganen. De bedoeling is dat de artsen van het ITG de processen rond gezondheidsadvies met betrekking tot reizen de komende jaren verder stroomlijnen.

“Nu krijgen reizigers soms verschillend advies van hun huisarts, in pre-travel-centra of via verschillende websites. Duidelijke aanbevelingen zijn belangrijk om sterk uiteenlopende adviezen te vermijden”, aldus dr. Ula Maniewski van de ITG-reiskliniek. “Correct reisadvies is echter ook maatwerk en het is belangrijk dat reizigers en gezondheidsprofessionals weten waar ze terecht kunnen.”

Het ITG zet de komende jaren nog sterker in op het delen van zijn kennis door middel van trainingen voor en heldere communicatie met gezondheidsprofessionals. “De reisklinieken kunnen de toegenomen vraag naar gezondheidsadvies voor reizigers niet alleen aan. We moeten daar vooral huisartsen en apothekers meer bij inschakelen”, aldus Soentjens

Noot aan de redactie:

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND