Ga naar hoofdinhoud

Mijn soa stopt bij mij!

Sekspartner verwittigen kan vanaf nu anoniem via website www.Partneralert.be

29-11-17

Afbeelding 1/1 : www.partneralert.be

Aan je sekspartners vertellen dat je een soa hebt opgelopen, is geen gesprek waar je naar uitkijkt. Het is echter cruciaal om je sekspartners te waarschuwen, zo vermijd je een verdere verspreiding van de soa. In de preventie van soa’s is het van groot belang dat mensen die risico hebben gelopen zich ook laten testen. Om de drempel te verlagen kunnen mensen hun sekspartners voortaan ook met de hulp van een arts anoniem waarschuwen via de website Partneralert, een project van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in samenwerking met Sensoa.

Partnernotificatie wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie en de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) aanbevolen als preventiemiddel voor hiv en soa’s. Het ITG onderzoekt of meer mensen via anonieme notificatie de stap maken om hun sekspartners te informeren na het oplopen van hiv of  een andere soa.

Seksuoloog Tom Platteau van het ITG coördineert het project: “Niemand wil een soa oplopen, en wie er één oploopt, wil die uiteraard niet doorgeven. Het behandelen van een soa én het inlichten van sekspartners zijn belangrijk om het aantal nieuwe infecties in te dijken. Dat persoonlijk doen is niet altijd even eenvoudig, zo weten we ook uit ervaring in onze polikliniek. Via Partneralert kun je sekspartners anoniem op de hoogte stellen en helpen om verdere verspreiding van de soa in te perken.”

Het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa doet mee aan Partneralert, omdat het ziet dat er vraag en behoefte is naar anonieme verwittiging van sekspartners.

“Partnerwaarschuwing vormt een belangrijk onderdeel in de preventie van hiv en soa. We weten uit voorgaande soa-rapporten dat dit nog veel te weinig gebeurt, zowel op initiatief van de patiënt als van de arts. Een instrument dat hieraan een impuls geeft, was dus broodnodig,” aldus Sandra Van den Eynde van Sensoa.

In een eerste fase verloopt anonieme partnerverwittiging voor hiv en soa’s uitsluitend via de Belgische aidsreferentiecentra. Als de nieuwe tool inderdaad aan een belangrijke behoefte blijkt te voldoen kunnen ook andere zorgverleners mee instappen. Nadat een soa gediagnosticeerd wordt, krijgen patiënten een code waarmee ze via de website www.partneralert.be hun sekspartners kunnen informeren. Er worden geen persoonlijke gegevens bijgehouden die de identiteit van de verzender en ontvanger kunnen onthullen.

Naast Sensoa, geven ook holebibeweging çavaria en BREACH (the Belgium Research on AIDS and HIV Consortium) hun steun aan het nieuwe project, dat mede mogelijk wordt gemaakt door financiële ondersteuning van Gilead, ViiV Healthcare, Janssen Pharmaceutica en het Antwerp Diner.

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND