Ga naar hoofdinhoud

ONTSTEKINGSREMMER VERMINDERT COMPLICATIES HIV-TUBERCULOSEBEHANDELING

Onderzoekers University of Cape Town (CIDRI-Africa) en het Instituut voor Tropische Geneeskunde publiceren studieresultaten in het topvakblad New England Journal of Medicine.

16-11-18

Afbeelding 1/1 : Pred ART-onderzoekers vergaderen (Foto EDCTP).

Het hiv-virus verzwakt het immuunsysteem en maakt mensen vatbaarder voor andere infecties. In Sub-Sahara-Afrika is tuberculose (tbc) de meest voorkomende co-infectie. Bij mensen met hiv verslechtert de klinische toestand vaak als ze met hiv-remmers beginnen, kort na de start van de tuberculosebehandeling. Die achteruitgang wordt veroorzaakt door een ontstekingsreactie die “Paradoxical TB-associated Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome (TB-IRIS)” wordt genoemd. Een kwart van deze patiënten belandt met complicaties in het ziekenhuis.

De University of Cape Town en het Instituut voor Tropische Geneeskunde tonen in een gerandomiseerde klinische studie aan dat dit probleem gedeeltelijk kan voorkomen worden door het toedienen van prednison, een ontstekingsremmer. Prednison is een goedkoop en in Afrika overal beschikbaar medicijn. Het aantal TB-IRIS-ontstekingen in de studie daalde met 30% bij patiënten die prednison kregen. Als de ontsteking toch optrad, dan was deze vaak minder ernstig. Het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift New England Journal of Medicine publiceerde de studieresultaten deze week. 

“Ondanks een toenemende beschikbaarheid van antivirale therapie wordt in lage inkomenslanden, een aanzienlijk deel van de patiënten laattijdig behandeld. Dikwijls komen ze maar naar de gezondheidsdienst op het ogenblik dat ze ziek zijn, bijvoorbeeld als gevolg van tuberculose,” aldus prof. Lut Lynen, hoofd Departement Klinische Wetenschappen aan het ITG.

“Onderzoek toonde aan dat het belangrijk is om mensen met tuberculose wiens immuunsysteem verzwakt is, zo snel mogelijk antiretrovirale middelen te geven. Jammer genoeg zijn het net die mensen die een hoger risico hebben op een TB-IRIS-complicatie. TB-IRIS wordt door de patiënt dikwijls ervaren als een falen van de behandeling. ‘Ik verwachtte beter te worden, maar deze pillen maken me ziek’, horen we vaak. Vandaar de term paradoxaal. Dit ondermijnt het vertrouwen van de patiënt en bemoeilijkt de behandeling. Met prednison kunnen we dit gedeeltelijk vermijden.”

Link

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND