Ga naar hoofdinhoud

Op de bres tegen hiv - in Antwerpen en Afrika

ITG-arts Kristien Wouters gaat regelmatig als vrijwilliger naar Afrika om hiv-patiënten te verzorgen. In deze blog deelt ze haar ervaringen in Guinee.

06-04-18 - Kristien Wouters

Afbeelding 1/1 : Kristien met enkele 'expertpatiënten' en een verpleegster.

Als hiv-arts in het Instituut voor Tropische Geneeskunde behandel ik al meer dan 10 jaar hiv-patiënten in België. Regelmatig ga ik echter ook als vrijwilliger naar Afrika om hiv-patiënten te verzorgen. In maart 2018 was dat in Guinee Conakry.
Consultatie met dr. Moise in Fassia

De voorbije jaren ben ik in Mozambique, Malawi, Tanzania en DR Congo geweest. Dat doe ik in het kader van het dream-project van de internationale Sant’Egidio-gemeenschap. Ik neem deel aan het project sinds de start in 2001. In Conakry, hoofdstad van Guinee, wordt het ondersteund door DGD in samenwerking met de Belgische ngo Memisa.

In Conakry wordt de behandeling in drie dream-gezondheidscentra gegeven.

Het eerste en grootste ligt in het centrum van de stad, in Corniche Nord. Het is een mooi centrum, met een laboratorium dat aan westerse standaarden voldoet. Hier wordt de virale lading bepaald, worden CD4-waarden gemeten en wordt hematologie en biochemie uitgevoerd. De kliniek houdt van elke patiënt een elektronisch medisch dossier bij dat alle medewerkers kunnen raadplegen (verpleegkundigen, counselors, artsen, apotheek …). Zo kan iedereen efficiënt werken.

Gezondheidsvoorlichting voor de wachtende patiënten onder de mangoboom in Dubreka

Daarnaast zijn er twee satellietcentra buiten de stad, in Dubreka en Fassia. Een mobiel team gaat er eenmaal per week naartoe. Alles moet worden meegebracht, want in het centrum is niets. Er zijn geen testen, bloedafnamemateriaal, laptops noch medicijnen. Er is zelfs geen stromend water of elektriciteit. Gelukkig is er wel een generator ter plaatse.

In alle centra wordt op dezelfde manier gewerkt. Cruciaal is het werk van de ‘expertpatiënten’ oftewel ‘peer educators’. Dit zijn patiënten die al langer in behandeling zijn en een opleiding krijgen om anderen te sensibiliseren, testen en counselen. Ze hebben een heel belangrijke rol in de psychosociale opvang van de nieuwe patiënten en getuigen dat het mogelijk is met hiv en met medicijnen te leven. Dit maakt het veel begrijpelijker en aanvaardbaarder voor de nieuwe patiënten.

Deze expertpatiënten zijn voornamelijk vrouwen. De opleiding en job die ze op deze manier krijgen, is een grote empowerment voor deze vrouwen, die vaak door hun man en familie verstoten worden als ze seropositief zijn. Ze vormen de beweging ‘je dream’ en zijn herkenbaar aan hun polo’s met logo.

Expertpatiënte met pasgeborene

Onze eerste focus ligt op de screening en sensibilisering van vrouwen die zwanger zijn. Wanneer deze positief testen, nemen we ze in behandeling en vragen we hen hun partner mee te brengen zodat we ook hem kunnen screenen en counselen. Als een seropositieve zwangere vrouw behandeld wordt, kan het kind toch gezond geboren worden, zonder hiv. Dit is enorm belangrijk om een nieuwe, gezonde generatie te laten geboren worden.

Ik ben blij op deze manier mijn bijdrage te kunnen leveren aan de UNAIDS-doelstelling ‘Zero new HIV infections’. Het is bovendien een grote verrijking om dezelfde behandeling te kunnen geven in een andere context. Ik leer veel van de Afrikaanse patiënten, en kan de kennis die ik bij ons opdoe, doorgeven aan de lokale artsen en zorgverleners.

 

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND