Ga naar hoofdinhoud

Toegang tot kwaliteitsvolle geneesmiddelen in opmars

De kwaliteit van geneesmiddelen stond bovenaan de agenda van een vergadering op hoog niveau van verschillende donoren tijdens de 72ste World Health Assembly (WHA). De WHA had plaats op 21 mei 2019.

30-07-19

Afbeelding 1/1 : Medicijnen onder de loep.

Universele gezondheidszorg hangt nauw samen met toegang tot medicijnen waarvan de kwaliteit is gewaarborgd. Helaas zijn valse en minderwaardige medicijnen wijd verspreid in lage- en middeninkomenslanden. Daar beschikken de verantwoordelijken voor farmaceutische regelgeving doorgaans over weinig middelen. De complexe en internationale distributiekanalen maken het hen moeilijk de verspreiding te controleren. Vertegenwoordigers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), regelgevers, donoren en operationele organisaties bespraken manieren om dit euvel te overkomen tijdens een bijeenkomst in de marge van de 72ste WHA in Genève.

Catherine Dujardin van het Belgisch Directoraat-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) zei dat de deelnemers het erover eens waren dat een effectief aankoopbeleid en effectieve aankooppraktijk overal en voor iedereen geïmplementeerd moeten worden. “De WHO heeft een leidende positie in de coordinatie van de inspanningen voor de verbetering van de kwaliteit van medicijnen wereldwijd. De organisatie geeft advies, faciliteert het delen van informatie en waakt over het behoud van de kwaliteit van geneesmiddelen. Lidstaten en private donoren zouden de uitbreiding van het WHO-preselectieprogramma en van regelgeving voor capaciteitsopbouw moeten ondersteunen. Dat is nodig om de vooruitgang te versnellen.”

Volgens Raffaella Ravinetto, onderzoeker aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen en beleidsadviseur bij DGD, moeten donoren en uitvoerende organisaties zich bij de inspanning aansluiten. “We moeten vermijden dat we met twee maten en twee gewichten werken, enerzijds voor geneesmiddelen die in donorlanden verkocht worden, en anderzijds voor middelen die we kopen voor programma’s in lage- en middeninkomenslanden. Enkel aankopen bij leveranciers die  voldoen aan strikte kwaliteitsnormen vermindert de risico’s, verhoogt de kwaliteit en heeft een positieve impact op de markt.”

Belgisch vice-eerste minister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Alexander De Croo, en 19 Belgische operationele actoren van  de ontwikkelingssamenwerking, ondertekenden in oktober 2017 een verbintenis om de kwaliteit van farmaceutische producten te verzekeren. België wil donoren ook graag betrekken om zeker te zijn dat ook op aankoopniveau de kwaliteit gegarandeerd wordt.

De bijeenkomst in Genève werd medegeorganiseerd door de Belgische regering, de Bill & Melinda Gates Foundation, Sida, het ministerie van Volksgezondheid van de Republiek Zuid-Afrika en USP.

Link

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND