Ga naar hoofdinhoud

Verbod niet-essentiële internationale reizen

Verplaatsingen voor recreatieve en toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden tot maandag 18 april 2021.

28-01-21

Afbeelding 1/1

Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Een modelformulier zal ter beschikking worden gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten.

Enkel de volgende essentiële internationale reizen zijn toegelaten:

 • Dwingende gezinsredenen
  • Gezinshereniging
  • Bezoeken aan een echtgenoot of partner die niet onder hetzelfde dak woont, als een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie
  • Verplaatsingen in het kader van co-ouderschap, burgerlijke en religieuze huwelijken, begrafenissen of crematies (van aanverwanten of naasten)
 • Humanitaire redenen
  • Verplaatsingen om medische redenen en verderzetting van een medische behandeling
  • Bijstand aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon
  • Bezoek aan aanverwanten in palliatieve zorg
 • Studieredenen
  • Reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een uitwisseling volgen
  • Onderzoekers met een gastovereenkomst
 • Inwoners van grensregio’s
  • Verplaatsingen als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor activiteiten die eveneens in België toegelaten zijn
 • Professionele redenen voor de uitoefening van de professionele activiteit
 • Divers
  • Zorg voor dieren, verplaatsingen in het kader van juridische verplichtingen (voor zover deze niet digitaal kunnen gebeuren), dringende herstellingen in het kader van de veiligheid van een voertuig en een verhuizing worden ook als essentieel beschouwd.

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND