Ga naar hoofdinhoud

Vlaamse onderzoekster versnelt opsporing van tuberculose in Cambodja

Natalie Lorent en haar team pasten een vernieuwde aanpak toe

02-10-15 11:07

Afbeelding 1/1 : foto van jongere man en oudere vrouw

Tuberculose vormt nog altijd een groot gezondheidsprobleem in Cambodja. Natalie Lorent voerde haar doctoraatsonderzoek aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde en UAntwerpen uit in de sloppenwijken van Phnom Penh, waar tuberculose hard toeslaat. Lorent en haar team pasten een vernieuwde aanpak toe: ze spoorden tuberculose actief op met nieuwe diagnostische middelen en dankzij een sterke betrokkenheid van de lokale gemeenschap. Gezondheidswerkers slaagden er zo in om tuberculose sneller op te sporen, waardoor ook het risico op verdere verspreiding van de ziekte werd ingeperkt.

“Zodoende konden we tuberculose opsporen in de arme bevolkingsgroepen, voor wie toegang tot gezondheidszorg vaak problematisch is. Onbehandelde tbc-patiënten lopen zelf het risico aan de ziekte te overlijden en tevens kunnen ze anderen in hun omgeving besmetten. Daarom is het belangrijk om nieuwe gevallen zo snel mogelijk te vinden en de behandeling op te starten,” aldus Natalie Lorent.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat in Cambodja meer dan een derde van de gevallen van tuberculose – een besmettelijke ziekte die via de lucht wordt verspreid - niet vastgesteld of behandeld wordt, en dit vooral onder de zwakkeren in de samenleving.

De huidige aanpak van tuberculose in Cambodja volstaat niet. Natalie Lorent en team ontwikkelden een ‘active case-finding’-strategie, waarin gezondheidswerkers uit de lokale gemeenschappen aan huis bezoeken brachten om symptomen van actieve tuberculose op te sporen en bij hen sputum (slijm en speeksel) te verzamelen voor onderzoek in lokale laboratoria. Ze pasten nieuwe diagnostische tests toe die tot voor kort niet in Cambodja beschikbaar waren. Resultaten werden via mobiele telefoons verzonden opdat gezondheidswerkers tijdig patiënten konden verwijzen voor behandeling. Dankzij deze alomvattende, patiëntgerichte aanpak konden zowel druggevoelige als drugresistente tuberculose in arme hoog-risicogroepen in Phnom Penh sneller opgespoord worden.

Tijdens haar doctoraatsonderzoek in Cambodja werkte Lorent 4 jaar bij ITG-partnerinstelling Sihanouk Hospital Centre of Hope (SHCH) in Phnom Penh.

Op 2 oktober 2015 verdedigt Natalie Lorent haar doctoraatsonderzoek ‘Early diagnosis and care of tuberculosis through community-based active case-finding in poor urban settlements of Phnom Penh, Cambodia’ aan de Universiteit Antwerpen.

 

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND