Ga naar hoofdinhoud

Voorbije jaar geen tijgermuggen gespot in België

Geen tijgermuggen bij laatste vangst exotische steekmuggen in België

07-06-18

Afbeelding 1/2

Onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) en partners zoeken naar exotische steekmuggen op plaatsen waar de kans het grootst is dat ze ons land binnenkomen. Voorlopig vonden de onderzoekers enkele exoten in o.a. Maasmechelen, Namen, Luik en aan de Duitse grens. De tijgermug, Aedes albopictus,  die mogelijk virusziektes zoals dengue, chikungunya en zika kan overdragen, werd na 2016 niet meer gespot.

Exotische steekmuggen zoals de tijgermug hebben zich door de globalisering en klimaatsopwarming kunnen vestigen in Zuid-Europa en rukken op naar onze contreien. Om te vermijden dat de exoten ook in België een vaste klant worden, monitoren ITG-onderzoekers en partners sinds juli 2017 in opdracht van de federale en gewestelijke Belgische overheden Leefmilieu en Volksgezondheid 23 importplaatsen verspreid over heel het land. Dat zijn risicoplaatsen waar exotische steekmuggen ons land mogelijks kunnen binnenkomen.

Van de bijna 5400 steekmuggen en larven die werden verzameld in de periode van augustus tot november 2017, bleek minder dan 2% tot exotische steekmuggen te behoren. De Aziatische bosmug Aedes japonicus werd gespot in Namen en aan de Duitse grens. Deze steekmug werd na twee jaar opnieuw teruggevonden in Namen. Aan de Duitse grens werd deze mug ook waargenomen, wat verband houdt met gevestigde populaties van de Aedes japonicus in Duitsland. Aedes koreicus werd al in 2007 gespot in België en is nu gevestigd in onze contreien (omgeving Maasmechelen). De populatie is echter klein en leidt niet tot overlast. Onze onderzoekers volgen deze muggenpopulatie nauw op. Eén exemplaar van de soort Anopheles pharoensis, een Afrikaanse malariamug, werd gevonden op de luchthaven van Luik. De overlevingskans in België is echter klein aangezien het Belgische gematigde klimaat niet geschikt is voor deze soort.

De beruchte tijgermuggen (Aedes albopictus), die graag meereizen met lucky bamboo-plantjes en tweedehandsbanden vanuit Azië, werden voorlopig niet meer gespot in België.

“De 23 importlocaties zijn strategisch gekozen. Onze vermoedens dat exotische steekmuggen via specifieke locaties, zoals transportwegen en luchthavens, binnenkomen werden bevestigd. Het is van belang dat dit project op lange termijn wordt verdergezet, zodat we nieuwe toegangswegen van deze exoten kunnen vinden en in de gaten blijven houden. Als we weten met welke exoten we te maken hebben dan kan daarmee ook rekening gehouden worden in de monitoring en bestrijding.” vertelt dr. Wim Van Bortel van het ITG, coördinator van het MEMO-project.

Enkele exotische steekmuggen in België betekent niet dat we ons aan virusuitbraken moeten verwachten. De muggen vormen op zich geen gevaar. Ze kunnen wel virussen van mens op mens overdragen. Hiervoor moet de mug eerst een besmet persoon steken, daarna kan de mug het virus in kwestie naar een andere persoon overdragen. Om overdracht van het virus mogelijk te maken, moeten het virus en de exotische steekmug dan nog eens op hetzelfde moment op dezelfde plaats aanwezig zijn. Dat lukt eigenlijk alleen als de populatie van de muggensoort groot genoeg is.

Het ITG monitort al jarenlang exotische steekmuggen op enkele locaties in België en zet zijn activiteiten sinds juli 2017 nu in heel België verder binnen het project “Monitoring van Exotische Steekmuggen in België”, of kortom MEMO. Het project loopt drie jaar en wordt gefinancierd door de Vlaamse, Waalse en Brusselse overheden en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in het kader van het nationale samenwerkingsakkoord in de beleidsdomeinen milieu en gezondheid (NEHAP). Het ITG voert het project uit in samenwerking met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), en Barcoding of Organisms and Tissues of Policy Concern (BopCo). Met ondersteuning van Avia-GIS wordt het informatiesysteem VECMAP gebruikt voor de integratie van veld- en laboratoriumgegevens.

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND