Datasharing en openaccess - toegang tot onderzoeksdata voor onderzoekers

Het ITG erkent het belang en de sociale verplichting om haar onderzoeksgegevens tijdig beschikbaar te stellen voor secundair onderzoek, en dat met zo weinig mogelijk beperkingen.

Hierbij volgt het ITG de Europese FAIR-principes (Findable – Accessible – Interoperable – Reusable) en erkent dat gegevens “zo open mogelijk en zo afgeschermd nodig” dienen te zijn.

Aangezien veel van ITG’s onderzoeksgegevens persoonsgegevens, gezondheidsgegevens of andere gevoelige gegevens betreffen, zijn er zowel wettelijke als ethische verplichtingen en beperkingen van toepassing. Daardoor moet het delen van gegevens anonimiteit van de deelnemers en vertrouwelijkheid verzekeren en voldoen aan de Europese Verordening Gegevensbescherming 2016/679, alsook de wetgeving van het land waar de gegevens werden verzameld. Ten tweede dienen deelnemers aan onderzoek voldoende op de hoogte te zijn over, of hun toestemming te geven voor het hergebruik van hun geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens. Ten derde dient het risico op stigmatisering van onderzoeksgroepen of gemeenschappen zo veel mogelijk vermeden te worden.

Bijgevolg zal de mate en manier waarop bepaalde datasets kunnen gedeeld worden, afhangen van de mate van gevoeligheid en zullen mogelijke beperkingen hiervan afhankelijk zijn.

Toegang tot onderzoeksgegevens kan aangevraagd worden via het centraal aanspreekpunt van het ITG voor toegang tot onderzoeksdata door middel van het volledig ingevulde Data Access Request Form. Deze aanvragen worden geëvalueerd en waar mogelijk goedgekeurd door de Commissie voor Toegang tot Onderzoeksgegevens van het ITG.

Eénmaal goedgekeurd dient een Data Sharing Agreement (DSA) opgesteld en ondertekend te worden door de aanvrager en het ITG. Een DSA beschrijft welke gegevens zullen gedeeld worden, voor welk gebruik en verdere wettelijke bepalingen, beperkingen en contractuele clausules.

Het ITG zal steeds proberen voldoende context en metagegevens toe te voegen aan de gevraagde gegevens, zoals bv. het onderzoeksprotocol, beschrijvingen van de variabelen en codering, laboratoriumprotocollen, gebruikte standaarden voor codering, enz.). Zo veel mogelijk zullen gegevens in een open formaat, leesbaar en interoperabel beschikbaar gemaakt worden, hoewel dit afhankelijk kan zijn van de specificaties en standaardpraktijken binnen het gevoerde onderzoek.
Binnen redelijke termijn na het ondertekenen van de DSA zullen de gegevens op een beveiligde manier getransfereerd worden.

Indien u vragen heeft over het datasharing- en openaccess-beleid van het ITG, contacteer het centraal aanspreekpunt van het ITG voor toegang tot onderzoeksdata.