Institutional Review Board

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde streeft naar de hoogste ethische normen voor medisch en niet-medisch onderzoek waarbij menselijke deelnemers, menselijke gegevens en menselijke biologische monsters betrokken zijn. Wij zijn van mening dat het vervullen van een cultuur van onderzoeksethiek, onderzoeksintegriteit en eerlijkheid in onderzoekssamenwerking een primaire voorwaarde is voor goede wetenschap.

Daarom onderschrijven het ITG en al haar onderzoekers de Verklaring van Helsinki en de CIOMS Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans. Bovendien controleren het ITG en zijn IRB of al zijn onderzoek in overeenstemming is met belangrijke regelgeving zoals de EU GDPR en de Belgische Wet op de Menselijke Lichaamsmaterialen.

De Institutional Review Board van het ITG beoordeelt alle niet-commerciële onderzoeksprotocollen waarbij ITG-onderzoekers betrokken zijn, om de naleving van adequate ethische principes en vereisten te verzekeren. Aangezien het ITG vaak betrokken is bij collaboratieve onderzoeksprojecten met partnerinstellingen in lage- en middeninkomenslanden, controleert de IRB ook of de ethische richtlijnen die van toepassing zijn in derde landen worden gerespecteerd en of de lokale regelgevende en ethische goedkeuringen ook worden gewaarborgd. Bovendien gaat de IRB na of er plannen zijn om met de onderzoeksgemeenschappen samen te werken en de voordelen van het onderzoek met hen te delen. De IRB heeft een gestandaardiseerd model ontwikkeld voor het beoordelen van onderzoeksprotocollen. Hoewel de IRB werkt volgens regelmatig herziene en intern goedgekeurde standaardwerkwijzen, is het geen wettelijk erkend ethisch comité zoals bepaald door de Belgische wet (KB 4 april 2014).

De IRB heeft een multidisciplinaire samenstelling van elf leden (en een secretaresse), waaronder de volgende profielen:

  • Twee artsen
  • Een epidemioloog
  • Een apotheker
  • Een ethicus
  • Een statisticus
  • Een bioloog
  • Een rekenkundig bioloog
  • Twee biomedische wetenschappers
  • Een antropoloog en theoloog

Contacteer ons

Als u vragen hebt voor de IRB of als u een probleem wilt melden, neem dan contact op met de IRB: