Ga naar hoofdinhoud

Onderzoek naar COVID-19-vaccinatietwijfel in België

‘Het heeft weinig zin om een vaccin in grote aantallen beschikbaar te maken, als veel mensen niet bereid zijn zich te laten inenten’

19-11-20

Afbeelding 1/1

Wetenschappers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen gaan in een nieuw onderzoek na waarom mensen twijfelen om zich al dan niet te laten vaccineren tegen het coronavirus. Door enerzijds in open dialoog te gaan met de bevolking en volksgezondheidsinstanties en anderzijds sociale media posts te analyseren, brengen de onderzoekers proactief vaccinatietwijfel in België in kaart. De resultaten van het onderzoek kunnen helpen om een effectieve en gerichte COVID-19-vaccinatiecampagne uit te rollen in ons land. Deze studie wordt gecoördineerd door het ITG, in nauwe samenwerking met onderzoekers van de KU Leuven, de London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) en l’Institut Pasteur in Parijs. Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt dankzij steun van Vlaams minister van Wetenschap Hilde Crevits via het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).

De ministers van Volksgezondheid maakten begin deze week bekend dat de vaccinatie tegen het coronavirus in ons land gratis en vrijwillig zal gebeuren. Doel is dat minstens 70% van de bevolking zich laat vaccineren. Individuele bescherming en potentiële groepsimmuniteit verminderen immers het risico op overdracht. Toch twijfelen velen om zich te laten inenten. Prof. Koen Peeters van het ITG licht toe: “De redenen waarom mensen soms twijfelen gaan onder andere gepaard met een toegenomen wantrouwen ten opzichte van de wetenschap en de autoriteiten. We leven bovendien, door de pandemie, in onzekere en beangstigende tijden die vaccinatietwijfels versterken. Hierdoor ontstaan er meer vragen over de veiligheid en doeltreffendheid van snel ontwikkelde vaccins. Voordat men het vaccin op de markt brengt, en ook tijdens de vaccinatiecampagnes zelf, is het cruciaal om te weten wat de houding is van de bevolking tegenover dat vaccin.”

Om vaccinatietwijfel in ons land in kaart te brengen, gaan de onderzoekers zowel in dialoog met diverse groepen van de Belgische bevolking als met de volksgezondheidinstanties. Daarnaast zullen ze ook posts op sociale media zoals Twitter analyseren. Het project zal een jaar duren en heeft als doel om zowel online als offline vaccinatietwijfel kwalitatief en kwantitatief in kaart te brengen. Dr. Charlotte Gryseels van het ITG: “Het heeft weinig zin om een vaccin in grote aantallen beschikbaar te maken, als veel mensen niet bereid zijn zich te laten inenten. De Belgische volksgezondheidsinstanties hebben daarom nood aan een vaccinatiestrategie die ruimte laat voor dialoog met mensen over waarom ze de veiligheid of doeltreffendheid van COVID-19 vaccins in vraag stellen. Zo kunnen de resultaten van het onderzoek een leidraad vormen bij het uitrollen van doelgerichte vaccinatiecampagnes.”

11 onderzoeksprojecten krijgen steun

Dit project is één van de elf Vlaamse onderzoeksprojecten in alle wetenschapsgebieden naar COVID-19 die goedgekeurd werden en steun krijgen van Vlaams minister van Innovatie en Wetenschap Hilde Crevits. Na een eerste oproep door minister Crevits en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek werden 9 wetenschappelijke projecten geselecteerd met focus op de klinische en epidemiologische aspecten van de pandemie. Maar omdat duidelijk was dat corona op langere termijn ook effecten heeft op het persoonlijk welbevinden, het sociale en economische weefsel, het onderwijs, … werd een tweede oproep gelanceerd. Daaruit werden nu elf projecten geselecteerd en krijgen ze samen 2,5 miljoen euro steun. “De huidige pandemie treft ons allemaal in ons dagelijks leven en de gevolgen zullen nog lange tijd voelbaar zijn in de maatschappij. Om in te spelen op deze gevolgen en de impact zoveel mogelijk te beperken, zijn onderzoek en nieuwe kennis hard nodig.” zegt Hilde Crevits, Vlaams minister van Innovatie en Wetenschap.

Het ITG neemt ook deel aan twee andere door het FWO gefinancierde projecten onder leiding van de Universiteit Antwerpen. Het onderzoeken zullen helpen om betere epidemiologische evaluaties te maken en om het verloop van de COVID-19 ziekte beter te bepalen.

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND