Ga naar hoofdinhoud

Daling van nieuwe hiv-diagnoses in België zet door

Volgens het ITG tonen de laatste hiv-cijfers dat combinatiepreventie werkt.

22-11-17

Afbeelding 1/1 : Kussend koppel

Op woensdag 22 november 2017 maakte het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, zoals gebruikelijk in aanloop naar Wereldaidsdag (1 december), de laatste hiv-cijfers in België bekend. Volgens het ITG laat de daling van het aantal nieuwe hiv-diagnoses (-9,8% in vergelijking met 2015 en -25,1% in vergelijking met 2012) zien dat de combinatie van verschillende manieren van preventie werkt. Het ITG is een aidsreferentiecentrum en doet al decennia lang baanbrekend hiv-onderzoek.

Het succes van combinatiepreventie steunt op het volhouden van condoomgebruik, makkelijker en vaker testen, snel behandelen, en waar nodig preventieve pillen inzetten. Dit alles met aandacht voor factoren die mensen kwetsbaar maken voor hiv. In België komt hiv vooral voor bij homomannen en Afrikaanse migranten.   

“De daling die doorzet bij de meest getroffen groepen is goed nieuws en suggereert dat de combinatie van preventiemethodes vruchten afwerpen. De aandacht mag echter niet verslappen. Elke nieuwe hiv-diagnose is er één teveel; inzetten op preventie en professionele zorg blijven van levensbelang,” zegt prof. Marie Laga, hiv-experte van het ITG.  

Ontwikkelingen in combinatiepreventie

De komst van aidsremmers veranderde het gezicht van een dodelijke epidemie in België die een chronische aandoening werd. Daarmee nam echter ook de angst om een hiv-infectie op te lopen af. Hiv ging terug de hoogte in. Meer dan ooit was er terug nood aan aandacht voor preventie.

De focus van het ITG lag daarbij de afgelopen decennia op preventieonderzoek en het uittesten van nieuwe strategieën op het terrein, in het bijzonder onder de meest getroffen groepen zoals homomannen en Afrikaanse migranten. Zo coördineert het ITG al meer dan 20 jaar het HIV-SAM Project dat, samen met gemeenschapsleiders, Afrikanen in Vlaanderen sensibiliseert rond hiv en seksuele gezondheid.

Het ITG bedacht in de loop der jaren verschillende manieren om hiv-testen zo laagdrempelig mogelijk te maken. Onderzoek naar het inzetten van een hiv-speekseltest werd recent uitgebreid naar meerdere Europese landen. Het ITG betrekt ook huisartsen om proactief testen aan te bieden bij groepen met een verhoogd risico op hiv. Door frequent te testen wordt de tijd tussen hiv-diagnose en het opstarten van een behandeling met aidsremmers steeds korter. Dat leidt dan weer leidt tot minder infecties.

“Personen met hiv die goed behandeld worden, kunnen het virus niet meer doorgeven. Kortom, regelmatig en gericht testen én snel behandelen blijkt goed te werken en dat moeten we verderzetten,” aldus Laga.  

PrEP, een nieuw en veelbelovend preventiemiddel

In 2015 startte het ITG een onderzoeksproject naar het gebruik van een preventieve pil, PrEP (Pre Exposure Prophylaxis) door homomannen. Sinds juni 2017 wordt deze innovatieve methode terugbetaald voor de groepen die het meeste risico lopen op een hiv-infectie. De volgende jaren zullen leren of PrEP ook daadwerkelijk kan zorgen voor een verdere daling in het aantal nieuwe hiv-diagnoses in België. Dat zal grotendeels afhankelijk zijn van de omkadering en zorg rond PrEP, evenals van het correct gebruik van de preventieve pil.

Lees het persbericht van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

Meer nieuws over

PUBLIC HEALTH     BUITEN LAND